Sinir Sistemi Hastalıkları

Nöroloji bölümü, erişkin hastalarda beyin, omurilik, periferik sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavilerinde teknolojik gelişmelerden faydalanarak hizmet vermektedir.

  • Nöroloji bölümünde; genel nöroloji, epilepsi, baş ağrısı, bel ağrıları, vasküler gerilim,
  • Uyku bozuklukları, baş dönmesi ve denge bozuklukları, parkinson ve hareket bozuklukları,
  • Periferik sinir ve kas hastalıkları, alzeheimer ve demans seyreden hastalıklar, Multıple Skleroz gibi hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine dair hizmet verilmektedir.
  • Nöroloji Ünitesi, Radyoloji, Beyin, ve Sinir Cerrahisi bölümleriyle ortak çalışmalar yürütmektedir. 
  • Epilepsinin teşhis ve tedavisinde;  uzun dönemli video-EEG muayenesi, MR, PET-CT VE SPECT testleriyle değerlendirilmeler yapılmaktadır. 
  • El ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmede ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında EMG (elektromiyonörografi) tetkiki gerçekleştirilmektedir. 
  • Tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial doppler gibi tetkikler hastalara uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır. 
  • Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir. 

Baş Ağrıları

En sık görülen psikolojik zeminde gerilim tipi; baş ağrılarından migren tiplerine anevrizma, tümör gibi nedenlerle ortaya çıkan geniş bir yelpazenin içinde yer alır. Baş ağrıları tüm ayrıntılarını ile incelenip değerlendirilip ve tedavi edilmektedir.

Epilepsi

Yeni doğan döneminden hayatın ileri yaşlarına kadar, hemen her zaman insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Epilepsi hastalığı nedene bağlı ise, nedeni ve tedavisi sebepsiz olarak ortaya çıkmışsa hastanelerimizde araştırılıp tedavi edilmesini sağlayacak organizasyonlar sağlanmaktadır.

Beyin ve Kan Damarları Hastalıkları (İnme)

DM, HT, damar sertliği, kalp hastalıkları zemininde beyin damarlarının tıkanma ile gelişen geçici iskemik atak veya kalıcı “inme” diye tanımlanan damar hastalıkları başlıca ölüm nedenlerinden biridir. Hastanelerimizde gerek yoğun bakımlarımızda gerekse servislerimizde tıbbi tedavisi, fizyoterapisi ile yetkin bir şekilde izlenmektedir.

Demans (Alzheimer Hastalığı, Vasküler Demans)

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlık 50 yaşından sonra her 10 yılda bir riski iki kat artan bir durumdur. Burada en önemli yaklaşım tedavi edilebilir unutkanlıkları diğerlerinden ayırmak olmalıdır. Yine Alzheimer, Pick Hant vasküler demanslar, Lewy cisimcikli demanslar kendi özellikleri içinde değerlendirilerek hastanemizde izlenmekte ve tedavisi yoluna gidilmektedir. Ayrıca; bu tablolar sadece unutkanlıkla sınırlı kalmayıp davranış bozuklukları ile de seyretmektedir. Bu durumda yetkin psikiyatri uzmanlarımızla hastaların ve yakınlarının sorunlarına çözüm bulunmaktadır.

Periferik Nöropatiler

Periferal Nöropati (PN) , periferal (çevresel) sinir sisteminin hasar görmesidir. Tedavide temel hedef hastalığın nedenini ortadan kaldırmak ve belirtileri iyileştirmektir. Nedene bağlı olmak üzere, tedavi nöropatiyi yavaşlatabilir, durdurabilir veya geri çevirebilir. Örneğin, vitamin eksikliğinin söz konusu olduğu durumlarda ağızdan veya enjektabl olarak ek vitamin verilerek hastalığın kötüleşmesi engellenebilir. Enfeksiyonlar, antibiyotik veya antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir.

EEG

Beynin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine ilişkin elektriksel sinyaller kafatası üzerindeki saçlı deriye iletilirler. Bu sinyaller kafa derisinin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlarla bilgisayara aktarılır. İletilen sinyaller bu konuda eğitim almış Nöroloji uzmanı hekimi tarafından değerlendirilir.

EMG

EMG; sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamını taşır. EMG; sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir. EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler “sinir ileti çalışmaları” ve “iğne EMG’si” testleridir.

EEG Monitörizasyonu

EEG sırasında eşzamanlı video kaydı yapılmasıdır. Burada amaç daha çok şüphelenilen bazı hareket veya nöbet benzeri durumlarda eşzamanlı EEG değişiklikleriyle karşılaştırıp karar verebilmektir. Ayrıca, bazen beklenilmediği halde karşılaşılabilecek bazı hareketlerin EEG ile ilişkisini netleştirmede faydalı olur.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.