Nöroşirürji

Beyin ve sinir sistemini ilgilendiren çok geniş bir hastalık grubu, Nöroşirürji Bölümü’nde, multidisipiiner bir yaklaşımla ve başarıyla tedavi edilmektedir. 

Bölümümüzde yapılan ameliyatların başlıcaları;

 • Nörovasküler Cerrahi
 • Serebrovasküler Hastalıklar (Beynin Damarsal Hastalıkları)
 • Arteriyovenöz Malformasyonlar
 • Kavernomlar
 • Nöro-Onkolojik Cerrahi
 • Beyin Tümörleri

Glial Tümörler
Meningiomalar Hipofiz Bezi Tümörleri
Metastatik Beyin Tümörleri
Kafa Kaidesi Tümörleri
Pontoserebellar Köşe Tümörleri
Pineal Tümörler
Ventrikül İçi Tümörler

 • Omurga Hastalıkları Cerrahisi
 • Servikal, Torakal Ve Lomber Disk Cerrahisi (Mikrocerrahi)
 • Servikal, Torakal Ve Lomber Omurga Kırıklar
 • Omurga Ve Omurilik Tümörleri
 • Dejeneratif Omurga Hastalıkları
 • Periferik Sinir Hastalıkları Cerrahisi
 • Periferik Sinir Tümörleri
 • Tuzak Nöropatileri

Karpal Tünel Sendromu
Ulnar Oluk Sendromu
Tarsal Tünel Sendromu
Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi

 • Hidrosefali Ameliyatları
 • Endoskopik 3. Ventikülostomi, Septostomi, Aquaduktoplasti
 • VP Şant Ameliyatları
 • LP Şant Ameliyatları
 • Doğumsal Ve Gelişimsel Anomaliler
 • Spinal Bifida (Meningosel, Meningomyelosel, Lipomeningocele)
 • Gergin Omurilik Sendromu
 • Kraniosinostoz Ameliyatları
 • Chiari Malformasyonları
 • Kafa Travmaları
 • Mikrovasküler Dekompresyon
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.