Koroner Yoğun Bakım

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kalp krizi geçiren, kalp krizi geçirme tehdidi altında olan kalp rahatsızlığı nedeniyle şoka giren ve desteğe ihtiyacı olan ritim sorunu yaşayan veya müdahale edilmeyi gerektiren ritim düzensizliği olan hastalar yattığı gibi, var olan kalp dışı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören ve bu tedavileri sırasında kardiyak açıdan yakından takip edilmesi gereken hastalarda yatmaktadır. Ayrıca kalp ameliyatı geçiren hastalarında genellikle Koroner Yoğun Bakım ünitesine alınarak servise çıkmak için alışma ve toparlanma süreçlerini burada yaşamaktadırlar.

Verilen Hizmetler;

Koroner Yoğun Bakım ünitemizde her türlü Kardiyak Acil Müdahaleler yapılmaktadır.

  • Trombolitik tedavi (Pıhtı eritici tedavi)
  • Koroner anjiyografi
  • Stent uygulamaları
  • Balon anjiyoplasti
  • Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları
  • Unstabil anjia pektoristedavisi
  • Miyokard enfarktüsü takip ve tedavisi
  • Kalp yetmezlikleri takip ve tedavisi
  • Ritim bozuklukları takip ve tedavisi
  • Sağ/Sol Kalp kataterizasyonu

 

 

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.