Kardiyoloji

Kolan Hospital Group Kardiyoloji bölümünde; kalp sağlığını korumak, kalp ve damar hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla uluslararası standartlarda donanım ve altyapıyla hastalara üst düzeyde hizmet sunulmaktadır.

Çocuk Kardiyolojisi bölümünün de katkılarıyla birlikte yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasına tanı ve tedavi imkanı sağlanmış bulunmaktadır.

Kardiyoloji bölümü; kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet vermektedir.

Aritmi ve Kardiyak Elektrofizyoloji

Kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi bu bölümde planlanır. Tanı için ritim bozukluğu anında EKG kaydı gerekir. Bu amaçla Ritm Holter, olay kayıt edici denen cihazlar kullanılır. Bayılma nedeninin araştırılmasında kullanılan eğik masa testi de ritim bozukluğu polikliniğinde uygulanır. Kalp pili hastalarının takibi ve pil kontrolleri burada yapılır.

Taşikardi yapan farklı türde ritim bozuklukları vardır. Bu bozukluklar kalbin değişik bölgelerindeki elektriksel anormalliklerden kaynaklanır. Normal kalpte olmaması gereken bir doku anormal elektrikten sorumludur. Koroner anjiografide olduğu gibi kasık damarlarından kalbe ilerletilen kateter ismi verilen tellerle bu dokular bulunup yok edilir. Bu işlem kateter ablasyon olarak isimlendirilir. Anormal dokunun yok edilmesi amacıyla radyofrekans veya soğutma sistemi kullanılır. Kateter ablasyon yapılabilmesi için elektrofizyoloji cihazı gerekir. Takip amaçlı olarak bir gece yatış gerektiren bir işlemdir. Lokal anestezi ile yapılır. Birçok ritim bozukluğu için % 100’e yakın başarıyla uygulanır.

İnvaziv Kardiyoloji

Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi

Kalbin kendi kas dokusunu besleyen damarlara “koroner damarlar” adı verilmektedir. Koruyucu önlemler alınmasına karşın, koroner damarlarda darlık olduğunu düşündüren yakınmalar varsa yada ön testlerde (egzersiz testi, stresekokardizografi, talyum testi vb.) bozukluk saptanırsa kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi yapılarak bu darlığın yeri ve derecesi tespit edilir. Kritik darlık tespit edilmesi durumunda tedavi seçenekleri balon anjiyoplasti-stent veya by-pass ameliyatı olabilir. Hastanemizde kasık (femoral arter) ve el bileği (radyal arter) üzerinden koroner anjiyografi güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca hastanemizde kasık üzerinden yapılan tetkikler sonrasında kanama komplikasyonlarını azaltmak amacıyla bu bölge eskisine oranla oldukça güvenli ve acısız yeni bir yöntemle kapatılabilmekte ve ayağa kalkış süresi kısaltılabilmektedir.

Balon Anjiyoplasti-Stent İmplantasyonu

Koroner damarlarda tespit edilen darlıkların kateter laboratuvarında, damar içine yerleştirilen bir balon ve/veya stent ile açılması işlemidir. Hasta bir gece takip edildikten sonra komplikasyonların olmadığı durumlarda taburcu edilebilmekte ve kısa sürede eski faaliyetlerine dönebilmektedir.

Kalp krizi (Akut Miyokard İnfarktüsü) sırasında; Acil Koroner Balon ve Stent Girişimi

Kalbin kendi kas dokusunu besleyen koroner damarların ani olarak tıkanması ile ortaya çıkmaktadır. Koroner damarı aniden tıkayan olay genellikle mevcut bir plağın yırtılması ile üzerine pıhtı oturmasıdır. Koroner damarın tıkanması ile kalp kas dokusu hasarlanır. Bu hasarın en az olması için acil olarak pıhtı eritici (trombolitik) ilaçlar ya da balon ve stent uygulaması yapılabilir. Miyokard infarktüsü geçirmekte olan hastaların günün 24 saati başvurmaları durumunda tıkalı ya da tıkanmak üzere olan koroner damarların balon anjiyoplasti ve stent yöntemi ile açılması mümkündür. Bu hastalar koroner yoğun bakım ünitesinde tekrar stabil hale gelinceye kadar takip edilir.

Ayrıca kliniğimizde erişkinlerde de doğumsal bazı kalp deliklerinin kapatılması kateter yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Kateter yöntemi ile Patent foramen Ovale´nin kapatılması:

Kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki duvarda doğumdan sonra kapanması gereken zarın yetersiz kapanmasına bağlı oluşan valf tarzında deliktir. PFO varlığında öksürme, aksırma, ıkınma gibi göğüs içi basıncını artıran durumlarda valf açılabilir ve kan her iki atriyum yönünde karşılıklı geçebilir. Kan akciğerin filtre sisteminden geçmeden PFO aracılığıyla sağ atriyumdan sol atriyuma geçtiğinde kandaki küçük parçacıklar, pıhtılar beyne ve diğer organlara giderek inme ve organlarda infarktüse neden olabilir. Bu delikler inme olaylarına sebep olduklarında veya antikoagülan tedavinin (kan sulandırma) mümkün olmadığı bazı durumlarda anjiyografiye benzer bir yöntemle  hastanemizde uzman hekimlerimiz tarafından  kapatılabilmektedir.

Geçici Kalp Pili

Bazı durumlarda kalp de geçici olarak bloklar veya kalp atım hızında ciddi yavaşlamalar gelişebilir. Bu durumlar bazen kendiliğinden düzelir. Düzelinceye kadar hastanın ritmini sürdürebilmek ve hayatını devam ettirmek için anjiyografiye benzer şekilde kasık veya boyun toplardamarı üzerinden geçici kalp pili takılabilmektedir.

Non-Invaziv Kardiyoloji

Transtorasik (göğüs üzerinden yapılan) Ekokardiyografi: Sol tarafa yatırılan hastada bir jel ile göğüs duvarının üzerinden inceleme yapılır. Bu işlem bir çeşit ultrason incelemesidir. Bu sayede kalp duvarları, kalp kapakçıkları, büyük damarları incelenir. Bu işlemler bizzat kardiyoloji uzmanı tarafından yapılır ve değerlendirilir. Herhangi röntgen ışınına maruz kalınmaz. Her yaştan insanda hiçbir yan etkisi olmaksızın uygulanabilir. Bu işlem sayesinde kalp kapaklarının fonksiyonları, nefes darlığı sebepleri, bayılma sebepleri, kalp ritim bozukluğu sebepleri, eğer geçirilmiş ciddi kalp kası enfarktüsü (kalp kası ölümü) ve bazı durumlarda ciddi koroner damar darlıkları var (damarı direkt görmeksizin) ise ön tespiti yapılabilir.

Transözofajiyal Ekokardiyografi

Gastroskopiye benzeyen bir tetkiktir. Eko cihazının probu ağızdan yutularak yemek borusu vasıtası ile kalbin ultrasonunu çekmektedir. Bu şekilde yapılan incelemede kalp içi boşluklar, kalp kapakçıkları arada akciğer olmadığı için çok daha iyi değerlendirilebilir. Bazı durumlarda göğüs üzerinden yapılan incelemede çok yetersiz görüntü alınması durumunda da uygulanabilir.

Efor Testi

Koroner arter hastalıklarının ortaya çıkarılmasında, efor kapasitesinin tespitinde, bilinen koroner damar hastalıkları olan kişilerin rutin kontrollerinde kullanılan bir testtir.

Bu test deneyimli bir hemşire ve kardiyoloji uzmanı gözetiminde yapılmaktadır.

Belirli kurallara uygun şekilde hızlandırılan ve eğimi arttırılan bant üzerinde yürütülen hastanın sürekli EKG ve düzenli kan basıncı ölçümü yapılır.

Stres Ekokardiyografi

Stres ekokardiyografi, egzersiz yöntemleriyle veya kalp atımını hızlandıran ilaçlarla yapılan bir ekokardiyografi uygulamasıdır. Egzersiz ekokardiyografi, koşu bandı efor testinde egzersiz protokolünün uygulamasından hemen önce ve hemen sonra veya bisiklet egzersiz testi yardımıyla egzersizin her aşamasında ekokardiyografik görüntülerin kaydedilmesi şeklinde yapılmaktadır. Egzersiz testinin yapılamadığı durumlarda damar yoluyla kalp hızı ve kasılmasını arttıracak ilaçların belli zaman aralıklarında artan dozlarla kullanılması ile ilaçlı stres ekokardiyografi yapılmaktadır.

Kardiyoloji bölümünde, ritim bozuklukları ile ilgili tetkikler olarak; Elektrokardiyografi (EKG), Ritm Holter Takibi, Event Recorder, Loop Recorder Testi yapılmaktadır.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.