Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü'nde erişkin ve çocuk hastalardaki tüm kalp ve damar rahatsızlıkları başarıyla opere edilebilmektedir. Uzmanlaşmış kadro bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları ve aorta cerrahisinde en üst düzeyde hizmet vermektedir. Deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve her türlü ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış yoğun bakım ünitesi, ameliyatların başarı oranlarına önemli katkıda bulunurken, ameliyat sonrası hasta odalarının konforu hasta ve hasta yakınlarının bu süreci en rahat şekilde geçirmesini sağlamaktadır.

Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Koroner Arter Bypass Ameliyatları: Kalp kasına oksijen ve besin taşıyan damarlara koroner arterler adı verilmektedir. Sigara kullanımı, şeker hastalığı (diabet), fazla kilo, stres ve genetik etkilere bağlı olarak meydana gelen damar sertliği (ateroskleroz), koroner damarlarda darlıklar meydana getirerek kalp kasının işleyişini olumsuz yönde etkiler. Koroner Arter Hastalığı adı verilen bu klinik tablonun ilk belirtisi genellikle göğüs ağrısıdır. Bu ağrı önceleri efora bağlı (yürüme, koşma, merdiven ve yokuş çıkma) oluşurken, hastalığın ilerleyen dönemleride istirahatte de meydana gelmeye başlar.  Koroner damarın tümüyle tıkanması durumunda ise kalp krizi (miyokard enfarktüsü) adı verilen ve hayatı tehtit eden klinik tablo oluşur. Kalp krizi neticesinde, kalp kasının belli bir bölümü ölür. Hasta geri kalan yaşamını, pompa gücü azalan kalbe bağlı olarak nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetler ile sürdürmek zorunda kalabilir. Bu nedenle, eforla ilişkili göğüs ağrısı şikayeti olan ve damar sertliği gelişme riski taşıyan kişilerin, vakit kaybetmeden bir kardiyoloji hekimine başvurmalarının, ileride yaşanabilecek bir kalp krizinden korunmalarını, daha uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamalarını sağlıyacağı unutulmamalıdır.

Kliniğimizde, cerrahi tedavi gerektiren koroner arter hastalığına ve miyokard enfarktüsünün komplikasyonlarına yönelik tüm ameliyatlar, kalp akciğer makinası kullanılarak veya çalışan kalpte (kalp durudurulmadan yapılan ameliyatlar) başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Kalp Kapak Ameliyatları: İnsan kalbinde bulunan 4 adet kapak, doğumsal veya edinsel sebeplere bağlı olarak bozulabilmekte ve bunun sonucunda kalpte yapısal ve işlevsel hasarlar oluşturabilmektedir. Tedavi edilmeyen hastalarda bu hasar geri döşümsüz bir hal alabilmektedir. Edinsel kalp kapak hastalıklarının en sık sebepleri, çocukluk çağında geçirilen ateşli eklem romatizması, yaşlanmaya bağlı gelişen kapak dejenerasyonu ve koroner arter hastalığı / miyokard enfarktüsüne bağlı kalpte görülen yapısal ve işlevsel değişikliklerdir. Nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı (kalp ritm bozuklukları) gibi şikayetler ile ortaya çıkan kalp kapak hastalıkları tüm yaş gruplarını etkileyebilen rahatsızlıklardandır.

Kliniğimizde tüm kalp kapak replasman (değişimi) ve tamir ameliyatları dünya standartlarındaki başarı oranları ile uygulanmaktadır. Ayrıca aynı seansta 2 veya 3 kapağa müdahale ile ilave koroner bypass operasyonu da sıkça yapılan ameliyatlarımızdandır.

Aort Damarı Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi: Kalpten çıkan ana atardamara aort adı verilmektedir. Bu damarın başlıca hastalıkları diseksiyon ve anevrizmalardır (damar genişlemeleri). Damarın iç tabakasında oluşan ve dışa açılmayan bir yırtığa ani olarak kanın dolmasıyla iç ve dış tabaka birbirinden ayrılabilir. Diseksiyon adı verilen bu ayrılma kalp çıkışından başlayarak ayaklara kadar uzayabilir. Bu hastalardaki en belirgin şikayet göğüs ve / veya sırtta vuran ani, şiddetli ve çok acı veren yırtıcı bir ağrıdır. Aort damarının dış tabakası, zayıf yapısı nedeniyle içine dolan kanın basıncına dayanamayarak kısa bir süre içinde yırtılır. 48 saat içinde ameliyat edilmedikleri takdirde bu hastaların ölümü kaçınılmazdır. 

Acil müdahale gerektiren aort damar hastalıklarına yönelik tüm ameliyatlar, konularında uzman kalp cerrahlarımız tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir. 

Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları: ASD (kalbin kulakçıkları arasındaki delik) ve VSD (karıncıklar arasındaki delik) adı verilen doğumsal kalp hastalıkları genellikle çocukluk çağında saptanarak tedavi edilirler. Bazen bu iki rahatsızlık erişkinlik çağına kadar fark edilemeyebilir. Akciğerlere fazla kan pompalanmasına sebep olan ASD ve VSD, 45-50 yaş döneminden sonra akciğerlerde geri dönüşümsüz bir hasra yola açar. Hastaların bu dönemden önce saptanarak tedavi edilmeleri büyük önem taşımaktadır. Geri dönüşümsüz akciğer hasarı gelişen hastalar, ameliyat şanslarını yitirerek 50 – 60 yaş döneminde maalesef hayatlarını kaybederler.

Deneyimli kardiyologlar tarafından teşhis edilen bu hastalıkların ameliyatları kalp ve damar cerrahisi kliniğimizde başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi: Günümüzde, sonuçları iyi bilinen bir kalp ameliyatının özel ekipmanlar kullanarak daha küçük bir kesiden veya kalp akciğer makinası kullanılmadan yapılması hastanın daha çabuk iyileşmesini, daha az ağrı duymasını ve günlük yaşantısına daha erken katılmasını sağlamaktadır. Kliniğimizde uygun hastalarda, kol veya meme altından yapılan yaklaşık 10 cm lik bir kesiden kapak ve ASD kapatılması ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

Atriyal Fibrilasyon Cerrahisi: Atriyal fibrilasyon (AF) genel nüfusun %0.4’ünü etkileyen sık görülen bir aritmidir ve 65 yaşın üzerinde bu oran %10’lara kadar yükselmektedir. Mitral kapak cerrahisi geçirecek hastaların %60’ı ve koroner bypass ameliyatı yapılacakların %5’i AF ritmindedir. Kalp ameliyatı sırasında atriyal fibrilasyonun tedavisi, hastanın ameliyattan göreceği faydayı ve daha sonraki yaşantısındaki fonksiyonel kapasitesini önemli ölçüde arttırmaktadır. AF cerrahisinde Radyofrekans Ablasyon (sıcak uygulama) ve Kriyo Ablasyon (soğuk uygulama) yöntemlerinin her ikisi de kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.