Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji bölümü, Radyolojinin alt dalı olarak hizmet vermektedir. Ultrason, bilgisayarlı tomografi, skopi yöntemlerinin yardımıyla vücudun bir çok bölgesine müdahale edilebilmektedir. Bazen bölgesel anestezi bazen de sedasyon eşliğinde hastaya minimum rahatsızlık vererek bu girişimler yapılabilmektedir. 

Bu İşlemlerin En Yaygın Olanları

  • Organlardan veya tümörlerden parça alınması; biyopsi
  • Safra yollarına müdahele edilerek tıkanıklığın geçici (bilier drenaj) veya kalıcı olarak giderilmesi (bilier stent uygulaması)
  • Böbrekde idrar çıkışını engelleyen tıkanıklık durumlarında böbreğin yaşamasını sağlamak için geçici veya kalıcı olarak idrar çıkış yolu açma; nefrostomi
  • Akciğerde biriken sıvının boşaltılması; plevral drenaj
  • Karın bölgesinde biriken sıvının boşaltılması; asit drenajı
  • Vücudun herhangi bir yerine biriken iltihabın boşaltılması; perkütan abse drenajı 

Girişimsel Radyoloji bölümünde, donanımlı teknolojiye sahip dijital cihazlarıyla tanı konulurken, birçok hastalıkların tedavisi de ameliyata gerek kalmaksızın yapılabilmektedir.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.