Gastroentroloji

Gastroenteroloji bölümü, iç hastalıkları ve sindirim sistemi sorunları ile ilgili alanında uzmanlaşmış hekimleri ve ilgili sağlık personellerinin yanı sıra ileri teknoloji cihazlarının sağladığı imkanlardan faydalanarak tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. 

Gastroenteroloji bölümünde, sirozun komplikasyonları dahil olmak üzere karaciğer nakli dışında tüm karaciğer hastalıklarının tedavisi gelişen yenilikçi anlayışı ile kapsamlı tedaviler gerçekleştirilmektedir. 

Bununla birlikte bölümümüzde kronik karaciğer hastalıklarının izlenmesinde özellikle tümör gelişimi açısından zaman zaman tarama yapmak gerekmekte ve bu konuda radyoloji bölümü ile birlikte gerekli tedavilerin yapılması sağlanmaktadır. 

Cerrahi işlem gereksinimlerinde Gastroenteroloji bölümü, Genel Cerrahi bölümü ve Radyoloji bölümü tüm karaciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ortaklaşa çalışmaktadır. Gastroenteroloji hastalıklarının başlıca belirtileri midede yanma, ekşime, ağza acılık gelmesi, karın ağrısı, göğüs kafesinin orta kısmında yanma, bulantı, kusma, gıcık tarzında geçmeyen öksürük, bazı gıdaların alınmasında rahatsızlık olması, isal, kabızlık, ağızdan kan gelmesi, makattan kan gelmesi, zorlanarak büyük abdeste çıkmak, büyük abdest alışkanlığında değişme olması, cildin ve gözlerin sararması, kaşıntı, bazen de halsizlik ve kilo kaybıdır.

Endoskopik işlemler bu hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır. Tüm işlemler sırasında hasta isterse sedasyon denilen damardan sakinleştirici ilaç uygulaması yapılmaktadır ve hasta bu işlemler sırasında ağrı hissetmemektedir. 

Gastroentroloji Bölümünde Klinik Uygulamalar 

 • Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi (GASTROSKOPİ)
 • Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi (KOLONOSKOPİ)
 • ERCP (Tanısal ve Tedavi amaçlı)
 • Skleroterapi
 • Özofagus balon ve buji dilatasyonu
 • Endoskopik intragastrik balon uygulaması (Obezite tedavisi)
 • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)
 • Gastrointestinal kanala stent yerleştirilmesi
 • Karaciğer hastalıklarına yönelik biyopsi ve tedaviler
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Crohn ve Ülseratif Kolit) Polikliniği)

ERCP

Gastroentroloji bölümünde, safra yolu ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi ERCP ile yapılmaktadır.

ERCP, safra kanalı ve pankreas hastalıklarının duodenoskop denilen özel bir endoskopi aletiyle tanı ve tedavisinin yapıldığı özellikli bir endoskopik işlemdir.

Gastroentroloji bölümümüzde, ERCP ile safra yolları taşlarının tedavisi ameliyatsız ve kısa sürede başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Duodenoskopla ağızdan girilerek bağırsak da safra yolunun açıldığı kanal ağzı bulunarak safra yollarına ve gerektiğinde pankreas kanalına girilerek görüntüleme yapılmaktadır. ERCP işlemi sırasında gerekirse safra yollarında ki taşların temizlenmesi, tıkanıklıkların açılması için stent(plastik veya metal kateter) yerleştirilmesi, biyopsi alınması gibi tedaviye yönelik işlemlerde gerçekleştirilebilmektedir.

Operasyon şansı olmayan veya operasyonu kaldıramayacak durumlarda olan hastalara stent denilen borularla safra akımı sağlanabilmektedir. Bu işlem tıkanıklığa bağlı sarılık nedeniyle karaciğer ve böbrek gibi organ fonksiyonlarının bozulmasını önlemektedir.

Amacımız deneyimli gastroenteroloji ve hepatopankreatobilier cerrahi ekibimizin teşhis ve tedavileri safra kanalı taşı ve diğer safra yolu hastalıkları olan hastalarınızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarıdır.

ERCP Endikasyonları

 • Koledok taşları
 • Oddi sfinkteri fonksiyon bozuklukları
 • Kolanjit (safra yolu iltihapları)
 • Bilier pankreatitler
 • Safra yolu yaralanmaları
 • Safra yoluna açılan karaciğer kistleri
 • Periampuller bölge tümörleri (pankreas başı-papilla vateri-koledok alt uç)
 • Ana safra kanalı (koledok) ve karaciğer içi safra yolu tümörleri
 • Kronik pankreatitler

Hastanemizde ERCP işlemi gerekli tetkik ve değerlendirmelerden sonra anestezi eşliğinde yapılmaktadır.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.