Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Kolan Hospital Group Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde, mikroorganizmalar tarafından  vücutta hastalığa neden olan virüs, bakteri, mantar veya parazitler tespit edilerek ilgili tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulaması yapılmaktadır. 

Enfeksiyon Hastalıkları, tüm dünya ülkelerinde tıp teknolojisindeki gelişmelere rağmen sık görülen ve ölümlere yol açabilen hastalık grubudur. 

Kolan Hospital Group Enfeksiyon Hastalıkları bölümlerinde; gripten menenjite, idrar yolu enfeksiyonlarından hepatitlere, ishaller, besin zehirlenmeleri ve parazit hastalıklarına, sistemik mantar enfeksiyonları, menenjit gibi bulaşıcı hastalıkların ayakta ve yatarak tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca yüksek ateşle seyreden hastalıkların değerlendirilmesi ve takip ile tedavisi gerçekleştirilmektedir. 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Mikrobiyoloji laboratuarında enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar, kültür yöntemleri ile, serolojik testlerle veya direkt incelemelerle ortaya çıkarılmaktadır. Hastanelerimizin mikrobiyoloji laboratuvarları, son teknolojik bakteri identifikasyon ve antibiyogram yöntemleriyle çalışmakta, her türlü bakteri için aerob ve anaerob identifikasyon yapabilecek şekilde çalışmaktadır. Fungal ve paraziter enfeksiyonların etkenlerine yönelik  kültür ve direkt tanı yöntemleriyle, virüsler için ileri antijenik tanı yöntemleri,  aktif ve rutin olarak kullanılmaktadır.

Bu amaçla kurulan EKM, uygunsuz antibiyotik kullanılmasını engelleme, enfeksiyon kontrolü için hastane çalışanlarını devamlı eğitime atık kontrolü ve en güncel yöntemlerle hastane temizliğini gerçekleştirmesi amaçlı kurulmuştur ve başkanlığını bu komitesi enf. Hast. Uzmanı yürütür.

 

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.