Çocuk Kardiyolojisi

Kolan Hospital Group Çocuk Kardiyolojisi bölümünün amacı, doğumsal ya da sonradan meydana gelen kalpteki yapısal bozuklukların takip ve tedavisinde ileri düzeyde hizmet vermektir.  

Çocuk Kardiyolojisi bölümü, çocuk yaş grubuna uygun tanı ve tetkik araçları olarak ileri teknoloji Ekokardiografi cihazı, Kateter laboratuvarı, efor testi ve ritim holter tetkiklerinin yanı sıra İstanbul’da çok az merkezde bulunan tilt- table ile tam donanımlı olarak çocukluk çağı hastalıklarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. 

Kolan Hospital Group ünitelerinde ileri tedavi-tanı hizmetlerinin yanı sıra ileri teknoloji ürünler de kullanılarak hizmet verilmektedir.

Efor Testi

Egzersizle ilgili yakınması olan hastalarda sorunun kaynağını belirlemede faydalı bir yöntemdir.

Ritim Holter: Özellikle çarpıntı ataklarından yakınması olan ancak muayene sırasında kalp ritmi normal çocuklarda çarpıntı atağını yakalayabilmek için 24 saat boyunca kalp hızının kayıt edildiği bir teşhis yöntemidir. Çarpıntı atağına yakalanıldığında çarpıntının tipine göre tedavi yöntemini belirlemeyi sağlar. Ritim holter ve efor testinin ayrıca açık kalp cerrahisi geçirmiş çocuklarda ileriki yaşam risklerini belirlemede çok önemli bir yeri vardır.

EKG

Kalbin ultrasonografik görüntülenmesini sağlayan bir cihaz olup kalpteki yapısal bozuklukları (delikler, darlıklar, kalbin kasılma gücü) değerlendirmede kullanılmaktadır. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanemizde acil kalp girişimini gerektirecek bebekler için zaman kaybettirilmeden gerekli tedavinin yönlendirilmesine olanak verir.

Kalp Kateterizasyon Laboratuarı: Kardiografik incelemenin yetersiz kaldığı doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi girişim için gerekli ek ölçümlerin ve görüntülerin alınmasını sağlanmaktadır. Hastanemizde "Kalp Kateter" yöntemi ile yapılacak tedavilerde görüntüleme çok önemli olduğundan ekokardiografi ve anjiyografi cihazlarının ileri teknolojileri kullanılmaktadır.

Kateter Yöntemi: Bazı doğumsal kalp hastalıklı yeni doğan bebeklerde ameliyatsız olarak bu tedavi yöntemi ile kulakçıklar arasında delik oluşturma ve şah damarı- akciğer damarı arasındaki deliğin açık kalmasını sağlamaya yönelik girişimlerle bebeklerin yaşama tutunması sağlanmaktadır.

Kulakçıklar, karıncıklar ya da damarlar arasındaki darlığın (kapaklarda ya da damarlarda) ameliyatsız olarak kateter yöntemi ile cihaz yerleştirilerek ya da balonla tedavisi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Ekokardiyografi (Transtorasik ve Transözofajiyal)

Kalbin ultrasonografik görüntülemesini sağlayan bir cihaz olup kalpteki yapısal bozuklukları (delikler, darlıklar, kalbin kasılma gücü) değerlendirmede kullanılmaktadır. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanemizde acil kalp girişimi gerektirecek bebekler için zaman kaybettirilmeden gerekli tedavinin yönlendirilmesine olanak verir.

Tilt Table Testi (Senkop Tanı ve Tedavisi)

Sayılı merkezde bulunan “Tilt- Table Test"i bayılma yakınması bulunan çocuklarda nedeni araştırmaya yönelik önemli testlerden biridir. Bu testin yapıldığı çocuklarda bayılma gözlenirse hasta doğru yöntemle tedavi olanağına kavuşur.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.