Anestezi ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, hastanenin tüm hasta bakım ve tedavi hizmeti içerisinde her türlü cerrahi girişim için tüm yaş gruplarında girişim öncesi tıbbi değerlendirme, girişim sırasında ve sonrasında ağrı tedavisi ile birlikte anestezi uygulamalarından sorumludur.

Anestezi hizmeti deneyimli anestezi uzmanlar tarafından girişim öncesi tıbbi değerlendirme ile girişim esnasında ve sonrasında ağrı tedavisi ve tüm yaşamsal fonksiyonların takibini içerir. Tanı ve tedavi edici girişimlerde analjezi ve sedasyon, günübirlik cerrahi anestezisi, ağrısız doğum, bebekler ve çocuklarda anestezi, tüm cerrahi branşlarda anestezi uygulamalarını da kapsar.

Dünya standartlarındaki teknolojik alt yapı ile donatılmış ve bilimsel nitelikleri yüksek, konusunda deneyimli ekibimiz kalp cerrahisi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, kadın doğum, ortopedi, göğüs cerrahisi, damar cerrahisi, kulak-burun-boğaz, üroloji ve göz bölümlerine ait anestezi uygulamalarını yapmaktadır. Genel anestezi, bölgesel anestezi yöntemlerinden epidural anestezi, spinal anestezi, kombine spinal epidural anestezi, üst ve alt ekstremite ameliyatlarında uygulanan sadece ameliyat bölgesini ilgilendiren vaven ( ekstromite) uyuşturulduğu anestezi yöntemleri ve ameliyat sonrası hastaların ağrı duymalarını engellemek için kullanılan hasta kontrollü yöntemi sağlayan ağrı pompaları hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.