Kendi Hücreleriniz ile Yenilenin

Kendi Hücreleriniz ile Yenilenin

Yenileyici Kök Hücre Tedavilerimiz Rejeneratif Tıp Kliniğimizde BaşlamıştırVizyonumuz, hastaların hastaneye yatışları ve sağlık maliyetlerini azaltırken, onların yaşam kalitesini iyileştirmektir.

 Ciddi periferik damar hastalıkları, kalp hastalıkları ve dejeneratif hastalıklar için güvenli ve etkili otolog kök hücre tedavilerine odaklanılmıştır.

 Hastalarda yenileyici (rejeneratif) tedavide dünya lideri  U.S. Stem Cell Inc.' in akreditasyon, validasyon ve yöntemleri kullanılarak,  hastalarımıza standardize edilmiş otolog kök hücre tedavisi sunulmaktadır.

 Ekibimizde yer alan doktor, biyolog ve teknisyenlere gerekli eğitim US Stem Cell tarafından verilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Personel için sürekli eğitim verilmektedir.

 Tedavi, minimal invaziv cerrahi teknikle yağ dokusunun alınması, erişkin mezenkimal kök hücrelerin izolasyonu ve hastalara kısa süre içinde verilmesi şeklindedir. Kök hücreler hiçbir şekilde değiştirilmeden ve manipüle edilmeden kapalı / steril bir ortamda, cGMP şartları sağlanarak izole edilir. Tüm süreç yaklaşık 3 saat sürer. Tedavi için kullanılacak kök hücreler hastanın kendi yağ dokusundan izole edilmektedir. Hastanın kendi kök hücrelerini kullandığımız için, bağışıklık sistemi tarafından reddedilme olasılığı son derece düşüktür. Kök hücre tedavisinde yan etkiler minimaldir. Enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı ve kızarıklık oluşabilir. Diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında (kemik iliği, periferik kan), yağ dokusu mezenkimal kök hücreleri sayı, dönüşme hız ve potansiyelleri açısından çok üstündür.

Ayrıca hasta konforu ve komplikasyon açısından değerlendirildiğinde kemik iliği aspirasyonuna göre yağ dokusu alınma işlemi rahat ve güvenlidir.

 Tedavisi tanımlanan hastalıklar için onaylı protokollere bağlı kalınarak hastaların işlem öncesi değerlendirmesi, kök hücre üretimi, implantasyonu ve hasta takibi yapılmaktadır.

 Kök Hücre Tedavisi aşağıda belirtilen hastalıklarda uygulanmaktadır;

 • Kardiyomyopatiler
 • Akut ve subakut miyokard enfarktüsleri
 • Kritik bacak iskemileri
 • Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları
 • Diabetes Mellitus
 • Erektil Disfonksiyon
 • Maküler Dejenerasyon
 • Retinitis Pigmentosa
 • Optik Sinir Atrofisi
 • Sensorinöral İşitme Kaybı
 • Tinnitus
 • Amyotrofik Lateral Skleroz
 • Multiple Skleroz
 • Parkinson Hastalığı
 • Alzheimer Hastalığı
 • Stroke
 • Travmatik Beyin Hasarı
 • Spinal Kord Hasarı
 • Cerebral Palsy
 • Musküler Distrofiler
 • Otizm
 • Dejeneratif Disk Hastalığı
 • Osteoartrit
 • Tendon ve Ligament Yırtıkları
 • Romatoid Artrit
 • Skleroderma
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Crohn Hastalığı
 • Alopesi
 • Meme rekonstrüksiyonu
 • Anti Aging
 • Kronik Yara İyileştirilmesi
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.