Prof. Dr. Sadık YILDIRIM

Şişli Kolan International
Genel Cerrahi, Onkolojik Cerrahi, Onkoloji Merkezi

Randevu Al

E-POSTA ADRESİ

sadik.yildirim@kolanhastanesi.com.tr Doktora Mesaj Gönder
 • Özel Ata Lisesi
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesi
 • Doçentlik
 • F.A.C.S (Fellow of the American College of Surgeons)
 • Fellow of SSAT (Surg.Soc.Alimentary Tract)
 • Cerrahi Onkoloji
 • Profesörlük
 • Sindirim Sistemi Cerrahisi (Özofagus-Mide-Kolon-Pankreas-Karaciğer)
 • Endoskopi ve Endoskopik Girişimler (Gastroskopi,Kolonoskopi,ERCP ve ilişkin girişimsel işlemler)
 • Royal Liverpool University Hospital
 • Gaziantep Aktoprak Sağlık Ocağı (Mecb.Hizm)
 • Şişli Etfal Eğitim  ve Araştırma Hastanesi
 • Johns Hopkins Medical Institutions (ABD)
 • Şişli Etfal EAH ve Özel Acıbadem Etiler Polikliniği
 • Acıbadem İnternational Hospital
 • Alman Hastanesi Çamlıca
 • Medistate
 • 2014 - ........ Kolan International Hospital
Uluslararası Kongrelerde Konferans
 • G1-Sadık Yıldırım. Pancreatic Pseudocysts :Endoscopic and Surgical Treatment.  State of the Art Lecture,Chairs:Collard JM,Sivri B,Ragunath K.18th World Congress of the İnternational Association of Surgeons,Gastroenterologists and Oncologists.
Ulusal Kongrelerde Konferanslar
 • Sadık Yıldırım.Başkan:Cemalettin Topuzlu.Başkent Üniversitesi Rektum Kanserlerine Güncel Bakış,2009
 • Sadık Yıldırım, Sümer Yamaner,Mehmet Mihmanlı, Levhi Akın.Başkan: Adil Baykan,İstanbul Cerrahi Derneği. Hemoroidlerde Tanı/Ayırıcı Tanı,2006
 • Sadık Yıldırım, Başkan:Korhan Taviloğlu.İstanbul Cerrahi Derneği Konferansları,Tartışmalı Olgular,2005
 • Sadık Yıldırım ve Cihan Uras.Başkan:Cavit Avcı,İstanbul Cerrahi Derneği Konferansları, Hemoroidlerde Klasik Cerrahi Tedavi yaklaşımları,200
Ulusal Kitaplara Yazılmış Kitap Bölümleri
 • Adil Baykan,Sadık Yıldırım.Rektum Kanseri Tedavisinin Amaçları,Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Evreleme. Kolon ve Rektum Kanserleri.Editörler:Adil Baykan,Abdullah Zorluoğlu,Ethem Geçim,Cem Terzi.(Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği),2010,Bölüm:24,371-398, Seçil Ofset,İstanbul,ISBN:978-605-88965-0-5.
 • Sadık Yıldırım.Hemoroidal Arter Ligasyonu.HEMOROİD HASTALIĞI VE TEDAVİSİ.Editörler; Baykan,Füzün,Zorluoğlu (Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği) 2007, 165-168,Avrupa Kitapçılık, İstanbul ISBN:998-975-6257-27-2.
 • Sadık Yıldırım.Hemoroidektomide Anestezi.HEMOROİD HASTALIĞI VE TEDAVİSİ.Editörler; Baykan,Füzün,Zorluoğlu (Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği) 2007, 75-80,Avrupa Kitapçılık, İstanbul ISBN:998-975-6257-27-2.
 • Sadık Yıldırım,Gürsel Soybir,Özgür Bostancı.Paliyatif Girişimler(Bölüm 18).MİDE KANSERİ VE CERRAHİ TEDAVİSİ. Editör; Mehmet Mihmanlı,2.Baskı, 2006,  Avrupa Kitapçılık, İstanbul,211-216
 • Sadık Yıldırım,Paratiroit Fonksiyon Testleri (Bölüm 5).PARATİROİT HASTALIKLARI  ve TEDAVİSİ.Editör;Adnan İşgör,1.Baskı,2006,125-130,Avrupa Kitapçılık,İstanbul,ISBN:975-625716-24
 •  Sadık Yıldırım,Gürsel Soybir,Mehmet Mihmanlı, Paliyatif Girişimler(Bölüm 18)
 • MİDE KANSERİ VE CERRAHİ TEDAVİSİ. Editör; Mehmet Mihmanlı,1.Baskı, 2004, 211-216, Avrupa Kitapçılık, İstanbul, ISBN:975-92418-9-7
 • Sadık Yıldırım,Tiroidektomi (Konu 47 içinde ),Lokal/Bölgesel Anestezi Tekniği. TİROİT HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ, Editör:Adnan İşgör, 1.Baskı, 2000, 555-557, Avrupa Kitapçılık, Istanbul, ISBN:795-94-796-1-3
 • Sadık Yıldırım,Adnan İşgör,Tiroit Fonksiyon Testleri (Konu 8),TİROİT HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ,Editör:Adnan İşgör,1.Baskı,2000,139-152. Avrupa Kitapçılık, Istanbul, ISBN:795-94-796-1-3
Ulusal Yayınlar
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan.Kapalı Hemoroidektomi “Ferguson Yöntemi”. Türkiye Klinikleri J Med Sci,2012,5(1);91-94.
 • Sadık Yıldırım,Ahmet M.Halefoğlu,Hakan Köksal,Damlanur Sakız,Adil Baykan.Solid and Papillary neoplasm Located at the Pancreatic Tail:Report of Three Cases and Review of the Literature.Türkiye Klinikleri J Med Sci,2009,29(2);530-535
 • Sadık Yıldırım, Adil Baykan, Hakan Köksal,Fevzi Celayir,Medeni Şermet.Tıkanmalı Kolon ve Rektum Kanserlerinde Ameliyat Öncesi Köprüleme yada paliyasyon Amaçlı Stent Uygulamaları.Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi,2008,18:3,118-121.
 • Hakan Köksal,Sadık Yıldırım,Toygar Toydemir,Fevzi Celayir,Muharrem Öner,Adil Baykan.Kanamalı Hemoroid Hastalarında Kalsiyum Dobesilat,Diosmin-Hesperidin ve Oturma Banyosunun Akut Şikayetler Üzerine Erken Dönem Etkinliği. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi,2008,18:2,73-78.
 • Ahmet Mesrur Halefoğlu ,Sadık Yıldırım, Hakan Köksal,Ayşe D.Kahraman,Ömer Avlanmış,Adil Baykan.Pankreas Adenokanserlerinin Tanı ve Rezektabilitesinin Değerlendirilmesinde  Manyetik Rezonans görüntüleme ile Kombine Kullanılan manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografinin Rolü.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2006, 26:3, 265-271.
 • Ahmet Mesrur Halefoğlu,Sadık Yıldırım.Renal Hücreli Karsinomada Vena Kava İnferiyor İnvazyonunun Değerlendirilmesinde Magnetik Rezonans Görüntülemenin Rolü.Çağdaş Cerrahi Dergisi,2005,19(2):81-86.
 • N.Akbayır,S.Yıldırım,M.Sökmen,G.kılıç,L.Erdem,C.Alkım.Mikroskopik Melanosis koli bulunan appendiks vermiformisin intusussepsiyonu:Bir olgu sunumu.Türk Gastroenteroloji Dergisi,2006,17:3,233-235.
 • Levent Erdem,Sadık Yıldırım,Nihat Akbayır,Banu Yılmaz,Orhan sami Gültekin,Kamil Özdil,Önder Peker.Nedeni açıklanamayan kronik Diyareli Hastalarda Mikroskopik Kolit Oranı.23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,2006,Istanbul.
 • Levent Erdem,Sadık Yıldırım,Nihat Akbayır,Banu Yılmaz,Orhan Sami Gültekin,Özdal Ersoy,Önder Peker.Mikroskopik kolit tanısında Biyopsi nereden Alınmalı. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,2006,İstanbul.
 • Hakan Köksal,Sadık Yıldırım,Fevzi Celayir,Gökhan Çipe,Adil Baykan,Mehmet Mihmanlı,İsmail Akgün.kolon yaralanmalarında Cerrahi tedavi Yöntemlerinin İncelenmesi.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi,2005,121-127.
 • Adil Baykan,Sadık Yıldırım,Muharrem Öner.Rektum Tümörlerinde Klinik Değerlendirme ve Endorektal Ultrasonografi.Türkiye Klinikleri Cerrahi, 2004,9:1,46-53.
 • Sadık Yıldırım, Fevzi Celayir,Hakan Köksal,Adil Baykan,Muharrem Öner Low Anterior Rezeksiyondan Sonra Koruyucu İleostomi Yapılmış Hastalarda İleostomiye Bağlı Sorunlar. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2004
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Adil Baykan,Fevzi Celayir,Toygar Toydemir . Rektum Kanserinde Endorektal Ultrasonografi  ve Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Saptanan Perirektal Lenf Pozitifliğinin Histopatolojik İnceleme İle Uyumu. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2003 ,13:3,86-90.
 • Osman Kırand, Tunç Yaltı, Sadık Yıldırım, İzzet Titiz, Fevzi Celayir.Pilonidal Hastalık Tedavisinde Tek  Ameliyat Yöntemi Yoktur. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2003,13:2, 41-46.
 • Sadık Yıldırım,Serpil Özsaray, Adil Baykan, Fevzi Celayir,Hakan M.Köksal,Gökhan Çipe.Sedasyonlu ve Sedasyonsuz Kolonoskopide İşlem Hızı ve Hasta Toleransının Karşılaştırılması.Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2003, 13:3, 81-85  
 • Sadık Yıldırım, Hakan M.Köksal, Adil Baykan, Musa Karakuş,Hasan Tok. Piloroplastili ve Piloroplastisiz Özofajektomilerin Karşılaştırılması .Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2002, 16(2);67-71.
 • Sadık Yıldırım, Levent Erdem, Hakan Köksal, Adil Baykan,İsmail Evren,Nedim Polat. Antiasit ve Prokinetik (Sisaprid) Tedavisi,Evre II ve III Reflü Özofajitte,Barrett Epiteli Gelişimini Önleyebilir mi?Anti-Reflü Cerrahi ile Karşılaştırma. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2001,15:158-161
 • Sadık Yıldırım,Levent Erdem,Hakan M.Köksal,Adil Baykan,Halil İ Mede,Ömer Kurt.Acid Reduction and Helicobacter Pylori Treatment in Pyloric Stenosis:A Prospective Study.Turk J Gastroenterol, 2001,12(2):122-125.
 • Sadık Yıldırım,Levent Erdem,Hakan Köksal.Comparison of Lansoprazole and    Omeprazole treatment in severe reflux esophagitis . Turk J of Gastroenterol, 2001,12(2):117-121.
 • Levent Erdem,Sadık Yıldırım,Orhan Sami Gültekin,Hakan Köksal,Tülay Başak,Fatih Beşışık.Gastrik Cerrahi Sonrası Ülser Nüksünde Helikobacter Pilori’nin Rolü . Endoskopi , 2000, 11:1,18-22.
 • Levent Erdem,Sadık Yıldırım,A.Erkan,K.Sonkur,Tülay Başak,Ayşin Sungun.Helicobacter Pylori Negatif,Peptik Ülser Sıklığı ve Risk faktörleri. Araştırma, 2000,1:2,65-68.
 • Levent Erdem,Yılmaz Çakaloğlu,Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Tamer Sakacı,Tolga Konduk,Atilla Ökten.Propranolol+İsosorbid Mononitrat Tedavisi ile Propranolol+Plasebo Tedavilerinin ilk Özofagus Varis Kanamasını Önlemede Etkilerinin Karşılaştırılması. Araştırma,2000, 1:2,104-109.
 • Hakan M.Köksal,Levent Erdem,Sadık Yıldırım,Turgut İpek,Işıl Pakış.Effect of 5-Fluorouracil on liver regeneration and metabolism after partial hepatectomy in rat.Turk J Gastroenterol, 2001;12(1):6-12.
 • Sadık Yıldırım,Hakan M.Köksal,M.Fevzi Celayir,Adil Baykan,Levent Erdem,Hasan Tok.Besleyici Jejunostomili ve Jejunostomisiz total Gastrektomi Ameliyatlarımızın Karşılaştırılması. Şişli Etfal Tıp Bülteni,2001,35 (2),59-61.
 • Sadık Yıldırım,Hakan M.Köksal,M.Fevzi Celayir,Adil Baykan.Sıçanlarda Deseröze Çekumda Dikişle Tamir ve Açık Bırakmada Postoperatif Adezyon. Şişli Etfal Tıp Bülteni,2001,35(2),27-31
 • Sadık Yıldırım,M.Fevzi Celayir,Hakan M.Köksal,Damla Sakız,Levent Erdem,Adil Baykan. Serulein ile Oluşturulan Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Loksiglumid ve Oktreotidin Akut Pankreatit Şiddeti Üzerine Etkisi. Şişli Etfal Tıp Bülteni,2001, 35(2),32-38.
 • Levent Erdem,Sadık Yıldırım,Onat Akın,Banu Yılmaz,Orhan S.Gültekin,Hakan Köksal,Önder Peker.Proportion of Lymphocytic Colitis Cases in Patients with Unexplained Diarrhoea:The Result of a Prospective Study.Turk J Gastroenterol, 2000 ,11(4),326-329.
 • Suat Tayan,Sadık Yıldırım,Mustafa Ateş.Kolon Tümör Obstrüksiyonlarına Bağlı Perforasyonlar .Şişli Etfal Tıp Bülteni,2000, 34(2),41-44.
 • Levent Erdem, Sadık Yıldırım, Orhan Sami Gültekin, Hakan Köksal, Önder Peker.Rektosigmoid Poliplerin Özellikleri ile Senkron Polip ve Tümör Yandaşlığı İlişkisi.T Klin Gastroenterohepatol , 2000 ,11;131-135.
 • L.Erdem,S.Yıldırım,A.Sungun,F.Beşışık.Re-bleeding in patients following H.pylori eradication therapy for bleeding peptic ulcer:Resuls of 18 month follow up.  Turk J of Gastroenterol, 2000,11(3):212-215
 • Sadık Yıldırım,Ali Burak Çulhaoğlu,Nuray Çulhaoğlu,Adil Baykan.Glutaminli ve Glutaminsiz Yemle Beslenen Peritonitli Ratlarda Peritonite Yanıttaki Immun Parametrelerin Kıyaslanması. Ulusal Cerrahi Dergisi,1997,13:3,179-184.
 • Sadık Yıldırım,Murat Özdemir,Ali Burak Çulhaoğlu,Adil Baykan.Transhiatal Özofajektomi ve yaşam Kalite Değerlendirmesi.Ulusal Cerrahi Dergisi,1997,13:5,323-328.
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan,Murat Özdemir.Duodenal Ülserlerde Helikobacter Pilori Eradikasyon ve Re-enfeksiyonu . Ulusal Cerrahi Dergisi, 1997, 13:2,125-129.
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan,Alaattin Güler.Primer Retroperitoneal Malign Paraganglioma .Türk Gastroenteroloji Dergisi,1997 ,8:362-366.
 • Sadık Yıldırım,Murat Atay,Adil Baykan,Alaattin Güler.Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografik ve Sintigrafik Bulguların Patoloji ile Uyumu . Klinik Gelişim 1997 , 10:9-10,258-261.
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan,Buket Avşar,Murat Özdemir.Koledok Kistleri ve bir Olgu.Güncel Gastroenteroloji, 1997,1:2,309-315
 • Sadık Yıldırım,Murat Özdemir,Adil Baykan .Rektosigmoid Köşe Tümörleri ve Kolonik Obstrüksiyon,(Rectosigmoid Junction Tumors and Colonic Obstruction) Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi,1998,8:2,71-73.
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan,Canan Tanık.Rektumda Kavernöz Hemangiyoma Olgusu (A Case of Rectal Cavernous Hemangioma).Şişli Etfal Hastanesi Bülteni,1997 ,31:3-4,51-54.
 • Zehra Çağıl,Sadık Yıldırım,Adil Baykan.Bir Gecikmiş Diafragma Rüptürü Olgusu.Şişli Etfal Hastanesi Bülteni ,1997,31:1-2,55-57.
 • Sadık Yıldırım,Murat Özdemir,Ali Burak Çulhaoğlu,Ilyas Şahin.Bir Yüksek Ekstrahepatik Biliyer Tümör olgusu ve “Y” Protezi.Klinik Gelişim, 1996, (9), 4428-4231.
 • Sibel Oba,Yeşim Koçkesen,Gürkan Yetkin,Sadık Yıldırım,Berrin Yalçın,Raife Torun.Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Kardiyovasküler Değişiklikler ve Kan Gazlarının Incelenmesi.Şişli  Etfal Hastanesi Tıp Bülteni,1996,30:3-4,7-12.
 • Sadık Yıldırım,Ali B.Çulhaoğlu,Buket Avşar.Dev Paratiroid Adenomu. Klinik Gelişim,7:11,   3360-3361,1994.
 • Osman Kırand,Sadık Yıldırım,Asil Yılmaz,Sacit Türüdü,Yusuf Günerhan. Omental Yama  Uygulanmış Perfore Duodenal Ülserlerin Geç Sonuçları. Çağdaş Cerrahi Dergisi,Vol:8,1994,24-26
 • Sadık Yıldırım,Bülent Türkay.Bir Klatskin Tümörü Olgusu Dolayısı ile Porta Hepatis   Disseksiyonunda Couinaud-Hepp Manevrası.Klinik Gelisim, 1993, 6: 9, 2629-2631.
 • Sadık Yıldırım,Kenan Erzurumlu,Mahmut Güney.Safra Taşları Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar . Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni,1992 (2),215-224.
 • Sadık Yıldırım,Kenan Erzurumlu,Sami Çetin.Akut Pankreatitte Güncel Yaklaşımlar. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni,1992/3,373-384.
 • Kenan Erzurumlu,Sadık Yıldırım,Suat Tayan.Dalak Yaralanmalarında Koruyucu Girişimin Yeri . Ulusal Cerrahi Dergisi, 9:1 ,1992,50-55.
 • Mehmet Mihmanlı,Sadık Yıldırım,Emin Yeğinboy.Kronik Anal Fissürün Lokal Anestezi Altında  Fissürektomi + Lateral Sfinkterotomi ile Tedavisi. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 1993, 3:1, 47-49
 • Osman Öztürk,Armağan Özel,Sadık Yıldırım,Osman Faruk Şenyüz.Femoral Hernilerde Rezidiv . MEDICA,Mart 1986, 67- 69.
Basılmış Çeviri Kitaplarındaki Bölümler
 • Sadık Yıldırım, Adil Baykan. Kolon, Rektum ve Anüs. Cerrahinin İlkeleri (Principles of Surgery, Schwartz, Brunicardi, Andersen, Billiar, Dunn, Hunter, Pollock, 8th Ed.). Çev.Editörü Ethem Geçim, 2008, Bölüm 28,1095-1160.
 • Sadık Yıldırım. İltihaplı Appendiksin Kesilerek Çıkarılması Sonrası Appendiks Güdüğünün Ele Alınması ve Saha Boşaltımı.Akut Appendisit Tanı,Tedavi ve Kanıta Dayalı Cerrahisi (Acute Appendicitis,Sandberg AA,Güllüoğlu B).Çev.Editörü:Ömer Günal,Avrupa Kitapçılık ,2008 ,Bölüm 15,240-244.
 • Sadık Yıldırım, Apendektomiden Sonra Yara Tedavisi. Akut Appendisit Tanı,Tedavi ve Kanıta Dayalı Cerrahisi (Acute Appendicitis,Sandberg AA,Güllüoğlu B).Çev.Editörü:Ömer Günal,Avrupa Kitapçılık ,2008 ,Bölüm 14,240-244.
 • Sadık Yıldırım, Adil Baykan.Kolon,Rektum,Anüs.Cerrahinin İlkeleri (Principles of Surgery,Schwartz,Shires,Spencer,Daly,Fischer,Galloway,7th Ed.).Çev.Editörü Ethem Geçim,2006,Bölüm 26,1283-1402.
 • Sadık Yıldırım, Sonuç Değerlendirmeleri ve Yaşam Kalite Ölçümü.Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi.(Current Therapy in Colon and Rectal Surgery.Eds:Fazio VW,Church JM,Delaney CP).Çev. Ed:Tarık Akçal,Dursun Buğra, ISBN:975-6257-20-2, Avrupa Kitapçılık, 2006,Bölüm 94, 591-593.
 • Adil Baykan, Sadık Yıldırım. Kolorektal Fizyoloji Laboratuarının Oluşturulması, Kolorektal Cerrahinin El Kitabı (Handbook of Colon & Rectal Surgery,Corman ML.) Çeviri Editörü: Prof.Dr.Ömer Alabaz, 2004, Nobel Tıp,Bölüm 6, 63-76.
 • Adil Baykan, Sadık Yıldırım. Fleksibl Sigmoidoskopi ve Kolonoskopi , Kolorektal Cerrahi El Kitabı (Handbook of Colon & Rectal Surgery, Corman ML.) Çeviri Editörü:Prof.Dr.Ömer Alabaz, 2004,Nobel Tıp, Bölüm 5, 41-62.
 • Sadık Yıldırım, Özofagus Hastalıkları Cerrahisi ,Cerrahi Atlası (Atlas of Gastrointestinal Surgery ,Cameron), Çeviri Editörleri;  Prof.Dr.Selçuk Özarmağan, Prof.Dr.Abdullah İğci, Avrupa Kitapçılık, Cilt 2, 2002, ISBN:975-94-796-6-4, Bölüm 1,  1-177.
 • Sadık Yıldırım, Laparoskopik Appendektomi. Güncel Cerrahi Tedavi (Current Surgical Therapy,Cameron  ) , Çeviri Editörleri :Prof.Dr.Sabri Ergüney, Prof.Dr.Yusuf Çiçek. Avrupa Kitapçılık,Istanbul,2001,ISBN :0-8151-2835-5, Bölüm 4: 1150-1160.    
 • Sadık Yıldırım, İnce Barsağın Divertiküler Hastalığı . Güncel Cerrahi Tedavi (Current Surgical Therapy,Cameron  ) , Çeviri Editörleri :Prof.Dr.Sabri Ergüney, Prof.Dr.Yusuf Çiçek. Avrupa Kitapçılık,Istanbul,2001,ISBN :0-8151-2835-5, Bölüm 3,148-151.
 • Sadık Yıldırım, Özofagus Tümörleri. Güncel Cerrahi Tedavi. (Current Surgical Therapy,Cameron  ) , Çeviri Editörleri :Prof.Dr.Sabri Ergüney, Prof.Dr.Yusuf Çiçek. Avrupa Kitapçılık,Istanbul,2001,ISBN :0-8151-2835-5. Bölüm 1, 59-63
 • Sadık Yıldırım, Barrett Özofagus, Güncel Cerrahi Tedavi. (Current Surgical Therapy,Cameron  ), Çeviri Editörleri :Prof.Dr.Sabri Ergüney, Prof.Dr.Yusuf Çiçek Avrupa Kitapçılık,Istanbul,2001,ISBN :0-8151-2835-5. Bölüm 1, 48-51.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • Levent Erdem,Sadık Yıldırım,Nihat Akbayır,Banu Yılmaz,Necati Yenice,Orhan sami Gültekin,Önder Peker.Prevalalance of microscopic colitis in patients with diarrhea of unknown etiology in Turkey.World J Gastroenterol,2008,21;14(27): 4319-4323.
 • Ahmet Mesrur Halefoglu, Sadik Yildirim, Omer Avlanmis, Damlanur Sakiz, Adil Baykan. Endorectal ultrasonography versus phased-array magnetic resonance imaging for preoperative staging of rectal cancer. World J Gastroenterol 2008 ,14; 14(22): 3504-3510
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Fevzi Celayir,Levent Erdem,Muharrem Öner,Adil Baykan. Colonic Interposition versus Gastric Pull up after Total Esophagectomy.J  Gastrointest Surg, 2004,8:6,675-678
 • Adil Baykan,Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Fevzi Celayir,Muharrem Öner. Intrapelvic-Perianal Hydatid Disease in an Unusual Location:Report of a Case. Dis Colon Rectum,2004,47:2,250-252.
 • Sadık Yıldırım,  Musa Karakuş, Adil Baykan..Incarcerated and Strangulated   Rectal Prolapse. International J Colorec Surg.2001,16:1,60-61.
 • Sadık Yıldırım,Ali Burak Çulhaoğlu,Nilgün Özdemir.Primary Adenocarcinoma of the Fourth  Part of the Duodenum.Surgery Today, 1995,25:36-41
 • Sadık Yıldırım,Hasan Tok,Hakan Köksal,Levent Erdem,Adil Baykan. Pentoxiphillin  plus allopurinol in hepatic ischemia/reperfusion injury .Asian Journal of Surgery, 2001,25:2,149-153.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
 • Köksal Hakan Mustafa,Yıldırım Sadık,Toydemir Toygar,Celayir Fevzi, Öner Muharrem,Baykan Adil.The Short Term Effects of Calcium Dobesilate,Diosmin-heperidin and Sitz Bath on Acute Complaints In The Treatment of Patients With Bleeding Hemorrhoidal Attacts.43rd Congress of The European Society for Surgical Research. Polonya, 2008.Br.J Surg, 2008, 95(S6):78.
 • Sadık Yıldırım, Fevzi Celayir,Hakan Köksal,Ömer Avlanmış,Adil Baykan.Follow up Colonoscoy Interval after Endoscopic Polypectomy. XXI . Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS),2006,OP40.
 • Sadık Yıldırım,Fevzi Celayir,Hakan köksal,Muharrem Öner,Adil Baykan.Problems of Diverting Colostomy in low Rectal Cancers. XXI . Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons(ISUCRS),2006,OP108
 • Hakan Köksal,Sadık Yıldırım,Fevzi Celayir,Muharrem Öner,Can Başaran,Adil Baykan.Comparison of Pelvic Phase Array  MRI and with Endorectal Ultrasonography in staging Rectal cancer. XXI . Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS), 2006,OP122
 • Köksal H,Ertürk D,Celayir F,Yildirim S,Öner M,Baykan A.The Effects of Enoxiparine on Anastomotic Healing In Rats With Chemical Induced Inflammatory Bowel Disease. 40th Congress Of the European Society for Surgical Research (ESSR), Almanya,2006,OP16.
 • H.Köksal, G.Çipe, S.Yıldırım, B.Yılmaz, F.Celayir, A.Baykan,The Effect of Hyaluronic Acid-carboxymrthyl Cellulose Membrane (Seprafilm® )and polylactic Acid barrier Film (Surgiwrap ® ) on Preventing  Adhesion Forming after Thyroid Operations. 40th Congress Of the European Society for Surgical Research (ESSR), 2005
 • F.Celayir, S.Yıldırım, D.Sakız, H.Köksal, L.Erdem, A.Baykan.The Effects of Loxiglumide and Octreotide on the Severity of experimental Cerulein İnduced Acute pancreatitis. 40th Congress Of the European Society for Surgical Research (ESSR), 2005,OP79.
 • Levent  Erdem,Sadık Yıldırım.What is the Rate of Neoplasia in the Proximal Colon without Index Polyp(s) in the Distal Colon.11th United European Gastroenterology Week (UEGW),A192,WED-G-073 , 2003, Madrid. (Gut, 2003,Vol.52,Suppl No:2,  Endoscopy,2003,35 Suppl No:6 A192)
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Levent Erdem,Harun Gülcemal.Colonoscopy with or without Sedation? 12th World Congress of the International Associations of Surgeons and Gastroenterologists (IASG), 2002, Istanbul. (Hepato-Gastroenterology, 2002, Suppl.II,49: CXXX,p071)
 • Levent Erdem,Sadik Yildirim,Hakan Köksal,Nihat Akbayır,Orhan Sami Tekin.The Role of Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Recurrence Following Gastric Surgery. 12th World Congress of the International Associations of Surgeons and Gastroenterologists (IASG), 2002 , Istanbul. (Hepato-Gastroenterology,2002, Suppl.II,49:XV,OP30.)
 • Levent Erdem,Sadik Yildirim,Banu Yılmaz,Orhan S.Gültekin,Hakan Köksal,Önder Peker.The Rate of Microscopic Colitis in Patients with Chronic Diarrhoea with Unknown Etiology. Digestive Disease Week-American Society of Gastro Enterology (DDW-ASGE), 2002 , San Francisco. (Gastrointestinal Endoscopy , 2002,55:5,AB264)
 • L.Erdem,S.Yıldırım,N.Akbayır,O.S.Gültekin,H.M.Köksal.The Histologic and Morphologic Nature of Rectosigmoid Polyps and Their Relationship with the Risk of Synchronous Polyps or Cancer. 10th United European Gastroenterology Week (UEGW)-A256, Geneva , (Gut,2002;Vol .34,Suppl No:2, WED-G-380). 
 • Nihat Akbayır,Cengiz Bölükbaş,Levent Erdem,H.Mehmet Sökmen, Sadık Yıldırım,Oya Övünç Kurdas.Is There Any Relationship Between Increased Nitric Oxyde Production and Renal Resistive Index in the  Pathogenesis of Hepatorenal Syndrome? Biennial Meeting of the International Association for the Study of the Liver ,2002, Madrid (Journal of Hepathology , 2002 ,36: suppl. No:1,197).
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Adil Baykan,Fevzi Celayir,Levent Erdem,Hasan Tok.Total Gastrectomy with and without feeding jejunostomy.Eurosurgery 2000, Istanbul,OP458.
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Adil Baykan,Musa Karakuş,Hasan Tok.Transhiatal Esophagectomy with and without Pyloroplasty. Eurosurgery 2000, Istanbul,OP240.
 • Sadık Yıldırım,Levent Erdem,Hakan Köksal,İbrahim Mede,Ömer Kurt,Adil Baykan.Could Acid Reducing plus Cisapride Treatment Prevent Barrett Epithelium Development In Grade II and III Esophagitis?Comparison with Anti-reflux Surgery. Eurosurgery 2000, Istanbul,OP235.
 • Sadık Yıldırım,Levent Erdem,Hakan Köksal,Adil Baykan,İbrahim Mede,Ömer Kurt.Acid Reducing and Helicobacter pylori Treatment in Pyloric Stenosis:A Prospective Study. Eurosurgery 2000, Istanbul,OP104.
 • S.Yıldırım,HM Köksal,A.Baykan.Postoperatif Narkotik Analjezi İhtiyacının Belirlenmesi. Eurosurgery 2000, Istanbul,OP55.
 • H.M.Köksal,L.Erdem,T.İpek,S.Yıldırım,İ.Pakiç,K.Kahraman.Effects of 5-Fluorouracil on Liver regenerations and hepatic metabolism after partial hepatectomy in rats.Postgraduate Course and 35th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver,2000 , Rotterdam.(Journal of Hepatology,2000,Vol:32,Suppl.No:2,C04/24,169. )
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan,Murat Özdemir.Helicobacter pyloridis in duodenal ulcer:triple vs omeprazole plus amoxillin therapy.Eurosurgery , Sixth European Congress of Surgery,1996 , Roma. (British Journal of Surgery,1996,Vol:83,Suppl.No:2,60.)
 • Armağan Özel,Mahmut Güney,Rüçhan Akar,Sadık Yıldırım,Mehmet Mihmanlı.One Layer Anastomosis in Gastrointestinal System.XI. Session Des Journees Medicales Balkaniques, 1989, Istanbul.
 • Rüçhan Akar,Armağan Özel,Sadık Yıldırım,Ünal Kuzgun.The Compartment Syndromes. XI. Session Des Journees Medicales Balkaniques, 1989, Istanbul.
 • Bülent Türkay,Sadık Yıldırım.Hemangioma of The Liver:A Case Report. XI. Session Des Journees Medicales Balkaniques, 1989, Istanbul.
Site edilen eserler
 • Colonic interposition vs. gastric pull-up after total esophagectomy
  Yildirim, S; Koksal, H; Celayir, F, et al. JOURNAL OF GASTROINTESTINAL SURGERY   Volume: 8   Issue: 6   Pages: 675-678 Published: SEP-OCT 2004 Sitasyon Sayısı :4
 • Nguyen, NT (Nguyen, Ninh T.); Hinojosa, M (Hinojosa, Marcelo); Fayad, C (Fayad, Christine); Gray, J (Gray, James); Murrell, Z (Murrell, Zuri); Stamos, M (Stamos, Michael)  Laparoscopic and thoracoscopic Ivor Lewis esophagectomy with colonic interposition ANNALS OF THORACIC SURGERY, 84 (6): 2120-2124 DEC 2007 ISSN: 0003-4975
 • Palmes, D (Palmes, Daniel); Weilinghoff, M (Weilinghoff, Matthias); Colombo-Benkmann, M (Colombo-Benkmann, Mario); Senninger, N (Senninger, Norbert); Bruewer, M (Bruewer, Matthias) Effect of pyloric drainage procedures on gastric passage and bile reflux after esophagectomy with gastric conduit reconstruction LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY, 392 (2): 135-141 MAR 2007 ISSN: 1435-2443
 • Nieponice, A (Nieponice, Alejandro); Gilbert, TW (Gilbert, Thomas W.); Badylak, SF (Badylak, Stephen F.) Reinforcement of esophageal anastomoses with an extracellular matrix scaffold in a canine model ANNALS OF THORACIC SURGERY, 82 (6): 2050-2058 DEC 2006 ISSN: 0003-4975
 • Badylak, SF; Vorp, DA; Spievack, AR; Simmons-Byrd, A; Hanke, J; Freytes, DO; Thapa, A; Gilbert, TW; Nieponice, A Esophageal reconstruction with ECM and muscle tissue in a dog model JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, 128 (1): 87-97 SEP 2005 ISSN: 0022-4804
 • Intrapelvic-perianal hydatid disease in an unusual location: Report of a case
  Baykan, A; Yildirim, S; Koksal, HM, et al. DISEASES OF THE COLON & RECTUM   Volume: 47   Issue: 2   Pages: 250-252  Published: FEB 2004 Sitasyon Sayısı:1
 • Unusual location of hydatid cyst: soft tissue mass in the neck
  Celik A, Turanli M, Kutun S, et al. EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY   Volume: 263   Issue: 12   Pages: 1147-1150   Published: DEC 2006
  Incarcerated and Strangulated rectal prolapseYildirim, S; Koksal, HM; Baykan, A  INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE   Volume: 16   Issue: 1   Pages: 60-61   Published: FEB 2001 Sitasyon Sayısı :3
 • Karamercan, A (Karamercan, Ahmet); Tatlicioglu, E (Tatlicioglu, Ertan); Ferahkose, Z (Ferahkose, Zafer)  Strangulation of a prolapsed rectal cancer in labor: A case report JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, 52 (6): 545-547 JUN 2007 ISSN: 0024-7758
 • Soravia, C; Vollenweider, E Acute incarcerated rectal prolapse following bowel preparation with polyethylene-glycol GASTROENTEROLOGIE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE, 28 (11): 1177-1179 NOV 2004,ISSN: 0399-8320
 • Kroesen, AJ; Buhr, HJ  Biofeedback in faecal incontinence,CHIRURG, 74 (1): 33-41 JAN 2003 ISSN: 0009-4722
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 • F.Celayir,M.Köksal,S.Yıdırım, K.bulut, A.Baykan.Laparoskopik Nissen  Olgularımızın Ameliyat Sonrası 2. Ayda Disfaji Açısından Değerlendirilmesi.9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrah Kongresi,2009.Endoskopik Laparoskopik &Minimal Invazif Cerrahi Dergisi,2009,16:3,153.
 • Hakan M.Köksal,Fevzi Celayir,Adnan Hacım,Sadık Yıldırım,Adil Baykan.Alt Rektum Tümörlerinde Cerrahi Sınır Pozitifliğinin Değerlendirilmesi.XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,2009,Antalya,SB07.
 • Fevzi Celayir, Hakan M.Köksal, Adnan Hacım,Medeni Şermet,Ayça Hacıalioğlu, Sadık Yıldırım,Adil Baykan.Rektum Ameliyatı Sonrası Koruyucu İleostomi Yaptığımız Hastalardaki Yaşam Kalitesi ve Komplikasyonlarımız. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,2009,Antalya,SB08.
 • Hakan M.Köksal,Fevzi Celayir,Ömer Avlanmış,Adnan Hacım, Sadık Yıldırım,Adil Baykan.Bütün T3 Rektum Tümörleri Aynı mıdır? XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,2009,Antalya,SB15.
 • Fevzi Celayir, Hakan M.Köksal, Ayça Hacıalioğlu, Adnan Hacım, Sadık Yıldırım,Adil Baykan.Kolonoskopi Yapılan Hastalarımızdaki Perforasyonlar. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,2009,Antalya,SB39.
 • Hakan M.Köksal,Fevzi Celayir, Adnan Hacım,Medeni Şermet, Sadık Yıldırım,Adil Baykan.Genel Cerrahi Kliniği Olarak Cerrahi Endoskopi Deneyimlerimiz. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,2009,Antalya,SB43.
 • F.Celayir, S.Yıldırım, H.Köksal, Ö.Avlanmış, C.Başaran, A.Hacim,A.Baykan. Sedasyonsuz 11150 Gastroskopi Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi,2008, Antalya,GİS-22.
 • S.Yıldırım,C.Başaran,F.Celayir,N.Akbayır,A.Baykan.Yüksek Dereceli Displazi Bulunan Barrett Özofagusunda Endoskopik Mukozal Rezeksiyon. Ulusal Cerrahi Kongresi,2008,Antalya,GİS-26.
 • F.Celayir,S.Yıldırım,H.Köksal,C.Başaran,K.Bulut,A.Baykan.ERCP Uyguladığımız Hastalarda  İşlem Öncesi (Check List) Kullanımının Sağladığı Yararlar. Ulusal Cerrahi Kongresi,2008, Antalya,HPB-69.
 • F.Celayir,A.Hacim,H.Köksal,S.Yıldırım,C.Başaran,A.Baykan.Pseudomiksoma Peritonei:Bir olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi,2008, Antalya, MEM-42.
 • S.Yıldırım,A.Baykan,H.Köksal,F.Celayir,M.Şermet,A. Halefoğlu.Tıkanmalı kolon ve Rektum Kanserlerinde Ameliyat Öncesi yada Paliyasyon Amaçlı  Stent Uygulamaları. Ulusal Cerrahi Kongresi,2008,Antalya, KOL-28.
 • S.Yıldırım,T.Toydemir,Ö.Avlanmış,F.Celayir,H.Köksal,A.Baykan.İleri Evre Özofagus Tümörlü Hastalarda Palyasyon Seçimi.Ulusal Cerrahi Kongresi,2006, Antalya,S72.
 • F.Celayir,C.Başaran,H.Köksal,S.Yıldırım,T.Toydemir,A.Baykan.Pilonidal Sinüs?Patolojik İncelemenin Önemi. Ulusal Cerrahi Kongresi,2006,Antalya.p-155.
 • H.Köksal,F.Celayir,S.Yıldırım,D.Ertürk,T.Toydemir.Eğitim Hastanelerinde Pozitif Appendektomilerde Acil Batın Ultrasonografilerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi,2006,Antalya.S-237
 • F.Celayir,H.Köksal,Ö.Avlanmış,S.Yıldırım,T.Toydemir,C.Başaran,A.Baykan.Kist hidatik Ameliyatları Sonrasında Gelişen safra Fistüllerinde ERCP nin Rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi,2006,Antalya.P-298.
 • S. Yıldırım,H.Köksal,A.Halefoğlu,B.Yılmaz,F.Celayir,A.Baykan.Solid ve Papiller pankreas Tümörlerinde (Frantz) Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi,2006,Antalya.P-354.
 • Hakan Köksal,Fevzi Celayir ,Toygar Toydemir,Can Başaran, Sadık Yıldırım,Adil Baykan.Hemopnömotoraks Tespit edilen Toraks Travmalı Hastaların Değerlendirilmesi.V.Ulusal Travma ve Acil cerrahi kongresi,2005,Antalya.
 • Fevzi Celayir, Can Başaran,Mehmet Uludağ, Sadık Yıldırım,Ömer Avlanmış,Adil Baykan.Rektum Yaralanmalarındaki Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. V.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi,2005,Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Fevzi Celayir,Levent Erdem,Muharrem Öner,Adil Baykan.Total Özofajektomiden Sonra Mide ve Kolon Rekonstrüksiyonlarının Yaşam Kalitesine Etkileri.Ulusal Cerrahi Kongresi,2004, Antalya.
 • Sadık Yıldırım, Fevzi Celayir ,Hakan Köksal, ,Levent Erdem,Harun Gülcemal,Adil Baykan.Total Özofajektomi Sonrası Mide Rekonstrüksiyonunda Piloroplasti Yapılan ve Yapılmayan Olguların Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi,2004, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan,Hakan Köksal,Fevzi Celayir,Deniz Ertürk Kürklü.Genel Cerrahlar Tarafından  Yapılan 1667 Kolonoskopiye İlişkin Sonuçlar. Ulusal Cerrahi Kongresi,2004, Antalya.
 • Hakan Köksal,Sadık Yıldırım,Gökhan Çipe,Fevzi Celayir,İsmail Akgün,Muharrem Öner,Adil Baykan,Mehmet Mihmanlı.Kolorektal Yaralanmalarda Cerrahi tedavi Yöntemlerinin İrdelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi,2004, Antalya.
 • Hakan Köksal,Sadık Yıldırım,Toygar Toydemir,Fevzi Celayir,Muharrem Öner,adil Baykan.Kanamalı Hemoroid Hastalarında Doxium®,Daflon® ve Oturma Banyosunun Akut Şikayetler Üzerine erken Etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi,2004, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan,Muharrem Öner,Hakan Köksal,Fevzi Celayir,Toygar Toydemir.Rektum Kanserinde ERUS ve MR ile saptanan perirektal lenf pozitifliğinin patoloji ile korelasyonu . X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),2003, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Fevzi Celayir,Hakan Köksal,Adil Baykan,Muharrem Öner.Low Anteriyor Rezeksiyondan sonra Koruyucu İleostomi. X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi (Uluslararası katılımlı),2003, Antalya.
 • Hakan Köksal,Banu Yılmaz,Sadık Yıldırım,Gökhan Çipe,Turgut İpek,Adil Baykan.farklı Bir Uygulama Alanı Olarak Tiroid Cerrahisinde Seprafilm’in® Yapışıklık Gelişimine Etkisinin Araştırılması. 2.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi,  2003, Ankara.
 • Hakan Köksal,Sadık Yıldırım,Fevzi Celayir,Harun Gülcemal,Adil Baykan.Elli Yaş Üstünde Acil Herni Ameliyatları Morbidite ve Mortalite Sebebi midir? 4.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2002.
 • Hakan Köksal,Sadık Yıldırım,Fevzi Celayir,Cengiz Duran,Deniz Ertürk,Adil Baykan.İleus:Tedavi Seçimi ve Zamanlaması. 4.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2002.
 • S.Oba,İ.Paksoy,G.Yetkin,S.Yıldırım,S.Yüksel.Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Sedasyonun Kardiyopulmoner  Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 2002.
 • Sadık Yıldırım,Hasan Tok,Hakan Köksal,Levent Erdem,Adil Baykan.Karaciğerde oluşturulan,İskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesinde pentoxifilin ve allopürinol kullanımının etkileri.Klin Deney Cerrah, 2001;9:117-174  (4.Ulusal Hepatoloji Kongresi-2001,Istanbul ).
 • S.Yıldırım,F.Celayir,D.Sakız,H.Köksal,L.Erdem.Serulein ile oluşturulmuş Deneysel Pankreatit Modelinde Loksiglumid ve loksiglumid+Oktreotid’in Etkisi . Klinik ve Deneysel Cerrahi , 9:3,119. (Ulusal Gastroenteroloji Haftası,2001).
 • H.Köksal,S.Yıldırım,F.Celayir,L.Erdem,A.Baykan.Rektal Kanama:Önce Kolonoskopi mi,Sigmoidoskopi mi? Ulusal Cerrahi Kongresi 2002.
 • L.Erdem,S.Yıldırım,O.S.Gültekin,H.Köksal,N.Polat,İ.Evren,Ö.Peker.Distal Kolonda İndeks Polip Olmaksızın Proksimal Kolonda Neoplazma Gelişmiş Poliple Karşılaşma Oranı Nedir? 17.Ulusal Gastroenteroloji Haftası , Ekim 2000,Antalya.
 • L.Erdem,S.Yıldırım,H.Köksal,S.Kayıhan.Üst Gastrointestinal Kanama ile Başvuran Sessiz Peptik Ülser Olgularının İrdelenmesi. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,Ekim 2000,Antalya.
 • L.Erdem,S.Yıldırım,O.S.Gültekin,N.Polat,Ö.Peker.Kolonda Bulunan Küçük Poliplerin Değerlendirilmesi ve Klinik Anlamı. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,Ekim 2000,Antalya.
 • L.Erdem,S.Yıldırım,B.Yılmaz,D.Sakız,O.S.Gültekin,Ö.Peker.Nedeni Açıklanamayan Kronik Diyare nedeni İle Kolonoskopi Yapılan ve Normal Bulunan Hastalarda Biyopsi Almanın Değeri Nedir? Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 2000,Antalya.
 • L.Erdem,S.Yıldırım,B.Yılmaz, O.S.Gültekin,Ö.Peker.Lenfositik Kolit Tanısı Konulan Hastalarda Tedavi Sonuçları ile İlgili Prospektif Çalışmanın İlk Sonuçları. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,Ekim 2000, Antalya.
 • L.Erdem,S.Yıldırım,H.Köksal,İ.Evren,N.Polat.Ciddi Reflü Özofajit Hastalarında Lansoprazol ve Omeprazol Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması,Ulusal Gastroentoroloji Haftası,1999, Antalya.
 • Levent Erdem,Sadık Yıldırım,O.Gültekin,O.Akın,B.Yılmaz.Nedeni açıklanamayan Kronik Diyare Nedeni ile Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Lenfositik Kolit Oranı ile İlgili Prospektif Çalışmanın Sonuçları. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,1999, Antalya.
 • Levent Erdem,Sadık Yıldırım,O.Gültekin,Hakan Köksal,Ö.Peker.Rektosigmoid Poliplerin Özellikleri ile Senkron Polip ve Tümör Yandaşlığı İlişkisi. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,1999, Antalya.
 • Levent Erdem SadıkYıldırım,S.Kayıhan,K.Songun, M.Mihmanlı, T.Başak, S.Aktemur. Tekrarlayan üst Gastrointestinal Kanmalarda Helikobakter Pilori ile Non-steroid Antienflamatuar İlaç Kullanımı Arasındaki İlişki. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,1999, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,Nedim Polat,Adil Baykan,İsmail Evren.Rektal Ülserlerde Helikobakter Pilori.Kolorektal Cerrahi Kongresi,1999, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,İbrahim Mede,Adil Baykan,İsmail Evren.Rektal Poliplerde Morfometrik Özellikler ile Senkron Polip Oluşum İlişkisi. Kolorektal Cerrahi Kongresi,1999, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Hakan Köksal,İbrahim Mede,Adil Baykan.Sedasyonsuz Kolonoskopi. Kolorektal Cerrahi Kongresi,1999, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Murat Özdemir,Adil Baykan .Rektosigmoid Köşe Tümörleri ve Kolonik Obstrüksiyon, Kolorektal Cerrahi Kongresi,1997, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Adil Baykan,Canan Tanık.Rektumda Kavernöz Hemangioma. Kolorektal Cerrahi Kongresi,1997, Antalya.
 • Sadık Yıldırım,Ali B.Çulhaoğlu.Meme Kanserlerinde Ince Iğne Aspirasyonunun Definitif Tutumu   Belirleyici Rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi,1994, Istanbul.
 • Sadık Yıldırım,Ali B.Çulhaoğlu.End-loop kolostomi . Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994, Istanbul.
 • Mehmet Mihmanlı,Sadık Yıldırım.Penetran Kolon Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi . V.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,1993, Girne.
 • Suat Tayan,Kenan Erzurumlu,Sadık Yıldırım,Mehmet Mihmanlı.Genç Erişkinlerde Kolorektal Kanserler.V.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,1993, Girne.
 • Mehmet Mihmanlı,Armağan Özel,Sadık Yıldırım,Mahmut Güney.Sigmoid Volvulusunda Dekompresyonsuz primer yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi,1990, Istanbul.
 • Sadık Yıldırım,Yusuf Z.Tatlı,Mehmet Mihmanlı.Perıtoneal Yapışıklık ve Fibrinolitik Aktivitenin Sütürlü ve Çıplak Serozal Yüzeyde Değerlendirilmesi . Ulusal Cerrahi Kongresi,1990, Istanbul.
 • Sadık Yıldırım,Ibrahim Erbaş.Kist Hidatik Rüptürleri ve Iki Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi  Kongresi,1988 , Istanbul.
 • Osman Faruk Şenyüz,Sadık Yıldırım,Nur Danişmend,Cenk Büyükünal,Armağan Özel.Surgical Infection:Surgical Intervention? Antibiotics? Alone?Together?ANKEM Kongresi 1987, Side.
 • Johns Hopkins Med Inst.(ABD) Gastrointestinal Cerrahi, 2007
 • University of Southern California(ABD) Özofagus Cerrahisi, 2006
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 2005
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 2004
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 2003
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 2002
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 2000
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 1998
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 1996
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 1994
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 1993
 • Johns Hopkins Med.Inst.(ABD).Gastrointestinal Cerrahi, 1992
 • Centre Medicochirurgical Port de Choisi (Paris) Lapar.Cerr., 1991
 • American College of Surgeons  Turkish Chapter (Amerikan Cerrahlar Koleji Üyeleri Derneği) Başkanı.
 • Şişli Erozyonla Savaş Derneği Yönetim Kurulu üyesi

Ödüller

 • Surgical Society of Alimentary Tract ,Travelling Fellowship Award 2005 (2000 $)
 • DDW 2006 (Los Angeles) Rapor Sunumu
 • University of Southern California - Upper Gastrointestinal Surgery
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.