Prof. Dr. Onat ÜZÜMCÜGİL

Şişli Kolan International
Ortopedi ve Travmatoloji, Sporcu Sağlığı Merkezi

Randevu Al

E-POSTA ADRESİ

onat.uzumcugil@kolanhastanesi.com.tr Doktora Mesaj Gönder
 • İstanbul Üniversitesi 
 • SSK Ankara Eğitim Hastanesi
 • S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Omuz Cerrahisi
 • Diz Cerrahisi
 • Omurga Cerrahisi
 • Spor Yaralanmaları
 • SSK Ankara Eğitim Hastanesi, I. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • Diyarbakır Asker Hastanesi
 • SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ortopedi ve  Travmatoloji Kliniği
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Kolan International Hospital
Kitapları
 • Omurganın Sagital Plan Deformiteleri, 2016, Türk Omurga Derneği Yayınları
 • Hajdu-Cheney Sendromu (Omurgayı Tutan Sendromlar, 2016, Türk Omurga Derneği Yayınları)
 • Morquio Sendromu (Omurgayı Tutan Sendromlar, 2016, Türk Omurga Derneği Yayınları)
 • Scheuermann Kifozu (Omurganın Sagital Plan Deformiteleri, 2016, Türk Omurga Derneği Yayınlar)
 • Posttravmatik kifoz (Omurganın Sagital Plan Deformiteleri, 2016, Türk Omurga Derneği Yayınlar)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • The three portal (including transpatellar tendon portal) versus two portal technique in the arthroscopic menisectomy procedure for isolated medial bucket-handle type meniscal tears. Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, Erhan Mumcuoğlu, Yavuz Kabukçuoğlu Joint Diseases and Related Surgery 2010; 21 (1): 38-43.
 • The relationship between anterior knee pain occuring after tibial intramedullary nailing and the localization of the nail in the proximal tibia. Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, Yavuz S. Kabukçuoğlu Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2009; 43 (5): 386-389
 • The effect of abductor hallucis tendon release on residual adductus deformity in the surgical treatment of congenital clubfoot Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Merter Yalçınkaya, Gazi Zorer Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2009; 43 (6): 491-496.
 • The use of a cementless modular stem in the treatment of subtrochanteric femoral fractures in conjunction with ipsilateral coxarthrosis. Yusuf Öztürkmen, Onat Üzümcügil, Erhan Şükür, Mahmut Karamehmetoğlu, Mustafa Caniklioğlu Orthopedics 2011 January;34(1):13
 • AperFix versus transfix in reconstruction of anterior cruciate ligament. Uzumcugil O, Dogan A, Dalyaman E, Yalcinkaya M, Akman E, Ozturkmen Y, Caniklioglu M. J Knee Surg. 2010 Mar;23(1):29-35
 • Results of “two above-one below approach” with intermediate screws at the fracture site in the surgical treatment of thoracolumbar burst fractures. Onat Uzumcugil, Ahmet Dogan, Mehmet Yetis, Merter Yalcinkaya, Mustafa Caniklioglu Kobe Journal of Medical Sciences, 2010; 56(2):67-78
 • Asymmetric bilateral traumatic dislocation of the hip joint: a case report Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Yunus Emre Akman, Onat Üzümcügil, Yavuz S. Kabukçuoğlu Joint Diseases and Related Surgery 2010;21(2);118-121
 • Clinical results of intramedullary nailing following closed or mini-open reduction in pediatric unstable diaphyseal forearm Merter Yalçınkaya, Ahmet Doğan, Ufuk Özkaya, Sami Sökücü, Onat Üzümcügil, Yavuz Kabukçuoğlu Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2010 44(1):7-13
 • Clinical Importance of Femoral and Tibial Tunnel Localizations in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan,Merter Yalçınkaya, Y.Emre Akman, Erhan Mumcuoğlu, Nikola Azar Joint Diseases and Related Surgery 2009; 20 (1): 25-31
 • A comparison of percutaneous and mini-open techniques of Achilles tenotomy: an experimental study in rats. Ahmet Dogan, Onat Uzumcugil, Bartu Sarisozen, Bulent Ozdemir, Y.Emre Akman, Ergun Bozdag, Emin Sunbuloglu, Erol Bozkurt Journal of Children’s Orthopaedics 2009; 3: 485-491
 • Congenital pseudoarthrosis of the clavicle in two siblings Y.Emre Akman, Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Nikola Azar, Erhan Dalyaman, Yavuz Kabukçuoğlu Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2008; 42 (5): 377-381
 • Results of complete hemivertebra excision followed by circumferential fusion and anterior or posterior instrumentation in patients with type-IA formation defect , Teoman Benli , Erbil Aydın, Ahmet Alanay, Onat Uzumcugil, Osman Buyukgullu, Mahmut Kıs European Spine Journal, Volume 15, Number 8 / August, 2006:1219-1229 
 • Magnetic Resonance Imaging Abnormalities of Neural Axis in Lenke Type 1 Idiopathic Scoliosis, Benli I. Teoman, Uzumcugil Onat, Aydın Erbil, Ates Bulent, Gurses Levent, Hekimoglu Baki Spine, 31(16):1828-1833, July 15, 2006 
 • Evaluation of shoulder balance through growing rod intervention for early-onset scoliosis Onat Uzumcugil, Yunus Atici, Yusuf Ozturkmen, Merter Yalcınkaya, Mustafa Caniklioglu J Spinal Disorders and Techniques 2012 Oct;25(7):391-400.
 • Effect of PEEK polymer on tunnel widening after hamstring ACL reconstruction.Uzumcugil O, Yalcinkaya M, Ozturkmen Y, Dikmen G, Caniklioglu M.Orthopedics. 2012 May;35(5):e654-9. Doi: 10.3928/01477447-20120426-18.
 • Clinical and radiological outcome of the growing rod technique in the management of scoliosis in young children Mustafa Caniklioglu, Alper Gokce, Yusuf Ozturkmen, Nevzat Selim Gokay, Yunus Atıcı, Onat Uzumcugil Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2012; 46 (5): 379-384
 • The results of closing wedge osteotomy with posterior instrumented fusion for the surgical treatment of congenital kyphosis. Atici Y, Sökücü S, Uzümcügil O, Albayrak A, Erdoğan S, Kaygusuz MA. Eur Spine J. 2013 Mar 28. [Epub ahead of print]
 • Total knee arthroplasty for the management of joint destruction in tuberculous arthritis Oztürkmen Y, Uzümcügil O, Karamehmetoğlu M, Leblebici C, Caniklioğlu M.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013 Mar 21. [Epub ahead of print]
 • [Treatment of a pregnant patient with bilateral traumatic bimalleolar ankle fracture: a case report]. Atıcı Y, Üzümcügil O, Yalçınkaya M, Atıcı A, Kabukçuoğlu YS, Öztürkmen Y.Eklem Hastalik Cerrahisi. 2013 Apr;24(1):53-7. doi: 10.5606/ehc.2013.13. Turkish.
 • A comparison of continuous femoral nerve block and periarticular local infiltration analgesia in the management of early period pain developing after total knee arthroplasty. Kovalak E, Doğan AT, Üzümcügil O, Obut A, Yıldız AS, Kanay E, Tüzüner T, Özyuvacı E. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(3):260-6. doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0263.
 • Sciatic nerve compression by an extrapelvic cyst secondary to wear debris after a cementless total hip arthroplasty: A case report and literatu re review. Mert M, Oztürkmen Y, Unkar EA, Erdoğan S, Uzümcügil O.Int J Surg Case Rep. 2013;4(10):805-8. doi: 10.1016/j.ijscr.2013.07.008. Epub 2013 Jul 29.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Superior gluteal arter yaralanmasının olağandışı bir klinik görüntüsü: Olgu sunumu Yusuf Öztürkmen, Merter Yalçınkaya, Onat Üzümcügil, Mahmut Karamehmetoğlu TOTBİD Dergisi 2011;10(4);331-334
 • Lenke Tip I adölesan idiyopatik skolyozda posterior selektif füzyon Yunus Atıcı, Onat Üzümcügil, Özgür Çetinkaya, Merter Yalçınkaya, Murat Mert, Yusuf Öztürkmen, Mustafa Caniklioğlu Türk Spinal Cerrahi Dergisi 2011;22(2):87-98
 • Scheuermann Kifozu’nun cerrahi tedavisinde sadece posterior pedikül vidaları ile implantasyonun sonuçları Onat Üzümcügil, Yunus Atıcı, Kaddafi Duymuş, Ali V. Özlük, Erhan Şükür, Mustafa Caniklioğlu Türk Spinal Cerrahi Dergisi 2010; 21(2): 137-146
 • Adölesan idiopatik skolyozda pedikül vidasına karşı hibrid sistem enstrumentasyon ile posterior spinal düzeltme ve füzyonun karşılaştırması Onat Üzümcügil, Yunus Atıcı, Kaddafi Duymuş, Erhan Şükür, Merter yalçınkaya, Murat Mert, Mustafa Caniklioğlu Türk Spinal Cerrahi Dergisi 2010; 21(1): 29-38
 • Çocuk suprakondiler humerus kırıklarının medial yaklaşım ile cerrahi tedavisinde orta dönem sonuçlarımız Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Mehmet Yetiş, Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Yavuz Kabukçuoğlu Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2009; 43 (3): 126-130
 • Tibia diyafiz kırıklarının kilitli intramedüller çivileme ile tedavisinde orta dönem sonuçlarımız Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, M.Zafer Dağtaş, Erhan Mumcuoğlu, Yavuz Kabukçuoğlu Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2009; 43 (2): 82-88
 • Lomber vertebraların funnel tekniği ile enstrümentasyonunda pedikül ve korpus perforasyonlarının kritik/non-kritik ayrımının yapılmasında bilgisayarlı tomografinin yeri Nikola Azar, Y.Emre Akman, Erhan Dalyaman,  Onat Üzümcügil, Yavuz Kabukçuoğlu, Ahmet Doğan Türk Spinal Cerrahi Dergisi 2009; 20 (1): 11-16
 • Cerrahi tedavi uygulanmış torakolomber burst vertebra kırıklarında radyolojik parametreler ile klinik sonuçlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Onat Üzümcügil,  Y.Emre Akman, Nikola Azar, Mehmet Yetiş, Ahmet Doğan Türk Spinal Cerrahi Dergisi 2009; 20 (2): 63-68
 • Ankilozan Spondilit’li hastalardaki kifotik deformitenin tedavisi için posterior kapalı kama osteotomisini takiben uzun segment posterior enstrumentasyon uygulaması Onat Üzümcügil, Ali Volkan Özlük, Murat Mert, Yunus Atıcı, Mustafa Caniklioğlu, İ. Teoman Benli, Alper Kaya Türk Spinal Cerrahi Dergisi 2009; 20(3): 54-58
 • Türk toplumunda L5 vertebranın morfometrik özellikleri Emre Akman, Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Onat Üzümcügil, Yavuz S. Kabukçuoğlu, Erhan Mumcuoğlu Türk Spinal Cerrahi Dergisi 2008;19(4):373-380
 • Kifoskolyoz ve bilateral toksik sinovit eşlik eden Hadju-Cheney Sendromu. (Olgu sunumu) İ. Teoman Benli, Onat Üzümcügil, Alper Kaya, Teoman Dönmez Türk Spinal Cerrahi Dergisi 2006;17(1):25-39
 • Scheuermann Kifozu’nda Milwaukee Korsesi ile tedavi sonuçları Kerem Kurt, İ. Teoman Benli, Çağlar Koçer, Onat Üzümcügil, Bülent Ateş, Erbil Aydın Joint Diseases and Related Surgery 2005;16(1):20-30
 • 3-rod tekniği ile ağır skolyoz ve kifoskolyoz tedavisi Yunus Atıcı ,  Onat Üzümcügil,  Murat Mert ,  Sinan Erdoğan ,  Engin Çarkçı ,  Barış Polat ,  Mustafa Caniklioğlu Journal of Turkish Spinal Surgery 2012;23(3):197-204
 • Scheuermann Kifozu Onat Üzümcügil,  Ethem Ayhan Ünkar ,  Yunus Atıcı ,  Ali Volkan Özlük ,  Murat Mert ,  Emrah Kovalak ,  Yusuf Öztürkmen ,  Mustafa Caniklioğlu 
 • Posterior spinal enstrumantasyon sonrası oluşan aseptik torakolomber psödoartrozda klinik sonuçlarımız Journal of Turkish Spinal Surgery 2012;23(3):241-252
 • Hilmi KARADENİZ, Sinan ERDOĞAN, Yunus ATICI, Onat ÜZÜMCÜGİL, Murat MERT, Engin ÇARKÇI, Gürdal NUSRAN ,  Erhan ŞÜKÜRJournal of Turkish Spinal Surgery 2013;24(1):47-60

Diğer Yayınlar:

 • Çocuk Ayak Radyografisinin Değerlendirilmesi ve Sık Görülen Konjenital Ayak Deformitelerinin Radyografik Özellikleri (Derleme) Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Gazi Zorer, Merter Yalçınkaya TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2007; 6 (3-4): 77-8
 • Halluks Valgus (Derleme) Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Y.Emre Akman TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2007; 6 (3-4): 88-94
 • Makrodistrofi Lipomatoza: Olgu Sunumu Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Merter Yalçınkaya, Yavuz S. Kabukçuoğlu İstanbul Tıp Dergisi, S.B.İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007;8 (4): 32-37 
 • Tetik Parmak Hastalığında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız Merter Yalçınkaya, Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Mehmet Yetiş, Yavuz S.Kabukçuoğlu İstanbul Tıp Dergisi, S.B.İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008;9(1):1-5

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • Comparison of single and dual growing rod techniques in terms of shoulder balance in the surgical treatment of early onset scoliosis Onat Üzümcügil, Yunus Atıcı, Yusuf Öztürkmen, Merter Yalçınkaya, Mustafa Caniklioğlu 9th International Turkish Spine Congress April 27-30 2011, OP25, abstract book page no:25, Istanbul,Turkey
 • Lenke Tip I adölesan idiopatik skolyozda posterior selektif füzyon Yunus Atıcı, Onat Üzümcügil, Özgür Çetinkaya, Merter Yalçınkaya, Murat Mert, Yusuf Öztürkmen, Mustafa Caniklioğlu 9th International Turkish Spine Congress April 27-30 2011, OP28, abstract book page no:28, Istanbul,Turkey
 • Ağır skolyozların tedavisinde 3-rod (konkava iki rod) tekniği Yunus Atıcı, Murat Mert, Onat Üzümcügil, Sinan Erdoğan, Barış Polat, Mustafa Caniklioğlu 9th International Turkish Spine Congress April 27-30 2011, PP53, abstract book page no:133, Istanbul,Turkey
 • Lenke Tip I adölesan idiopatik skolyozların aşırı düzeltilmesi koronal dengenin bozulmasına(dekompanzasyon) yol açar mı? Yunus Atıcı, Sinan Erdoğan, Murat Mert, Onat Üzümcügil, Abdullah Yener İnce, Barış Polat, Mustafa Caniklioğlu 9th International Turkish Spine Congress April 27-30 2011, PP60, abstract book page no:140, Istanbul,Turkey
 • Coronal and sagittal balance in the treatment of Lenke type 3 adolescent idiopathic scoliosis with posterior fusion Kaddafi Duymuş, Merter Yalçınkaya, Onat Üzümcügil,  Yunus Atıcı, Özgür Çetinkaya, Hilmi Karadeniz, Mustafa Caniklioğlu 9th International Turkish Spine Congress April 27-30 2011, PP61, abstract book page no:141, Istanbul,Turkey
 • Pediatric triquetrum fracture: a case report Merter Yalcınkaya, Ahmet Dogan, Onat Uzumcugil, Yunus Atici 30. Meeting of the Europian Pediatric Orthopaedic Society (EPOS), April 6-9, 2011, E37, Basel, Switzerland.(J Child Orthop(2011) 5 (Suppl 1):S37-S77)
 • Long term complications of complete subtalar release technique in the treatment of clubfootMerter Yalçınkaya, Ahmet Dogan, Onat Uzumcugil, Yunus Atici, Gazi Zorer Meeting of the Europian Pediatric Orthopaedic Society (EPOS), April 6-9, 2011, 8, Basel, Switzerland.(J Child Orthop(2011) 5 (Suppl 1):S1-S35)
 • The early post-operative results in the patients with progressive early onset scoliosis that underwent posterior spinal fusion folowing growing rod technique Yunus Atici, Yunus Akman, Ali Ozluk, Murat Mert, Ilhan Acıkgoz, Yusuf Ozturkmen, Onat Uzumcugil, Engin Carkci, Mustafa Caniklioglu 3.International Congress on Early Onset Scoliosis and Growing Spine (ICEOS), November 20-21, E-poster 142, Istanbul, Turkey (J Child Orthop (2009) 3:503-533
 • Do all the patients who attended to the emergency department with orthopaedic complaints really have urgent conditions? Merter Yalçınkaya, Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Özgür Çetinkaya, Zafer Solak 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13-17, 2009, p 55, Antalya, Turkey
 • Comparison of mini open and percutaneous intramedullary nailing techniques in paediatric unstable diaphyseal forearm fractures Merter Yalcinkaya, Ahmet Dogan, Ufuk Ozkaya, Sami Sokucu, Onat Uzumcugil, Yavuz Kabukcuoglu 28.Meeting of the Europian Pediatric Orthopaedic Society (EPOS), April 1-4, 2009, p S78, Lisbon, Portugal
 • Greater trochanteric transfer:does it work in all patients with coxa vara deformity? Ahmet Dogan, Onat Uzumcugil, Merter Yalcınkaya, Gazi Zorer Meeting of the Europian Pediatric Orthopaedic Society (EPOS), April 1-4, 2009, 168, Lisbon, Portugal(J Child Orthop (2009) 3(Suppl 1):S1-S90
 • Türk toplumunda L5 vertebranın morfometrik özellikleri Emre Akman, Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Onat Üzümcügil, Yavuz S. Kabukçuoğlu, Erhan Mumcuoğlu The Journal Of Turkish Spinal Surgery 2008;19 (Supplement-1):89 (8. Uluslararası Türk Omurga Kongresi 23-26 ekim 2008, Çeşme, İzmir, Kongre Özetleri)
 • Lomber vertebraların funnel tekniği ile enstrümentasyonunda pedikül ve korpus perforasyonlarının kritik/non-kritik ayrımının yapılmasında bilgisayarlı tomografinin yeri Nikola Azar, Y.Emre Akman, Erhan Dalyaman,  Onat Üzümcügil, Yavuz Kabukçuoğlu, Ahmet Doğan The Journal Of Turkish Spinal Surgery 2008;19 (Supplement-1):72 (8. Uluslararası Türk Omurga Kongresi 23-26 ekim 2008, Çeşme, İzmir, Kongre Özetleri)
 • Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyon Sonuçları Hakan Aslan, Tibet Altuğ, Onat Üzümcügil, Çağlar Koçer 7th Congress of Turkish Socciety of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3rd Congress of Asia Pacific Knee Society, 01-04 Kasım 2004, serbest bildiri 20, abstract kitabı sayfa no: 30, Ankara, Turkiye

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Skolyozda posterior torakolomber enstrumantasyon sonrası gelişen aseptik psödoartrozun füzyona katılan vertebra sayısı ile ilişkisi Hilmi Karadeniz, Onat Üzümcügil, Mustafa Caniklioğlu, Tahir Mutlu Duymuş, Yunus Atıcı, Abdullah Yener İnce Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 4-7 Mayıs 2011, SS33, bildiri kitap sayfa no: 57, İstanbul, Türkiye
 • Genç erişkinlerde humerus başı yarılması ile seyreden kırıklarda internal tespit ile tedavi sonuçlarımız Yusuf Öztürkmen, Onat Üzümcügil, Mahmut Karamehmetoğlu, Engin Çarkçı, Mustafa Caniklioğlu Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 4-7 Mayıs 2011, PS30, bildiri kitap sayfa no:133, İstanbul, Türkiye
 • Kapitellum kırıklarında anterior yaklaşımla açık redüksiyon ve Herbert vidaları ile internal tespit yöntemi Mahmut Karamehmetoğlu, Yusuf Öztürkmen, Onat Üzümcügil, Mustafa Caniklioğlu, Sinan Erdoğan Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 4-7 Mayıs 2011, PS31, bildiri kitap sayfa no: 135, İstanbul, Türkiye
 • Does aperture graft fixation using AperFix device effect tunnel widening after hamstring anterior cruciate ligament reconstruction?: A radiographic comparison of three different fixation devices Onat Üzümcügil, Merter Yalçınkaya, Yusuf Öztürkmen, Ahmet Doğan, Göksel Dikmen, Mustafa Caniklioğlu Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Antalya, 12-16 Ekim 2010, S-41, sayfa-36.
 • Proksimal humerus parçalı kırıklarının cerrahi tedavisinde mini-açık yerleştirme ile kapalı yerleştirme sonrası telleme yöntemlerinin karşılaştırması Onat Üzümcügil, Sinan Erdoğan, Yunus Atıcı, Yusuf Öztürkmen, Engin Çarkçı, Mustafa Caniklioğlu6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 25-28 Mart 2010, Ankara, S-37, sayfa 57 
 • Consecutive formations of rice bodies in the subacromial bursa and the wrist. Yusuf Öztürkmen, Onat Üzümcügil, Merter Yalçınkaya, Yunus Atıcı, Sinan Erdoğan 6.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 25-28 Mart 2010, Ankara, p-16, sayfa 92
 • Tip III akromioklaviküler çıkıkların tedavisinde Bosworth tekniği ile açık redüksiyon sonrası telleme yönteminin klinik sonuçlarının karşılaştırması Onat Üzümcügil, Murat Mert, Erhan Dalyaman, Merter Yalçınkaya, Hilmi Karadeniz, İ. Erhan Mumcuoğlu, Mustafa Caniklioğlu XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım, 2009, Çeşme, İzmir, p-190, sayfa 42 .
 • İleri yaştaki parçalı proksimal humerus kırıklarında primer hemiartroplasti uygulamalarımızın sonuçları Yusuf Öztürkmen, Mahmut Karamehmetoğlu, Onat Üzümcügil, Ali Volkan Özlük, Erhan Şükür, Mustafa Caniklioğlu XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım, Çeşme, İzmir, 2009, p 13, sayfa 19  
 • Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda yeni bir tespit tekniği: Erken klinik sonuçlar Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Erhan Dalyaman, Merter Yalçınkaya, Yavuz Kabukçuoğlu XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım, Çeşme, İzmir, 2009, p 155, sayfa 34. 
 • Tibia kırıklarının intramedüller çivi ile tedavisi sonrası görülen diz önü ağrısının proksimal tibiadaki çivi yerleşimi ile ilişkisi Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, Yavuz S. Kabukçuoğlu XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım, 2009, Çeşme, İzmir, p- 242, sayfa-72. 
 • Aşil tenotomisinde perkütan ve açık yöntemlerin karşılaştırılması: Sıçanlarda deneysel çalışma. Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Bartu Sarısözen, Bülent Özdemir, Nikola Azar, Ergun Bozdağ, Erol Bozkurt XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım, 2009, Çeşme, İzmir. P- 91, sayfa 25
 • Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda transfemoral fiksasyon ile yeni bir tespit tekniğinin erken dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Erhan Dalyaman, Merter Yalçınkaya, Yavuz Kabukçuoğlu XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım, 2009, Çeşme, İzmir, p-81, sayfa-25.
 • Torakolomber burst kırıklarının cerrahi tedavisinde kırık hattına gönderilen vidalar eşliğinde uygulanan “iki üst bir alt yaklaşımı” tekniğinin sonuçları Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Mehmet Yetiş, Merter Yalçınkaya, Nikola Azar XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım, Çeşme, İzmir, 2009, p-508, sayfa 67
 • The Clinical importance of femoral and tibial tunnel localizations in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction. Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya,Emre Akman,Erhan Mumcuoğlu,Nikola Azar IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14–18 Ekim, İstanbul,  2008, p-14, sayfa 255.
 • Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Mehmet Yetiş, Nikola AzarE15. Pediatrik suprakondiler humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde medial yaklaşımla açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 27-29 Mart 2008 Adana, p 41, sayfa 112.
 • Skafoid kemiğin kırılmasına hamatum korpus kırığının eşlik etmesi: Olgu sunumu. Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Şükrü Berin Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2007; 41 (Suplementum-3): 231-232 (XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007).
 • Asimetrik iki atraflı travmatik kalça çıkığı: Olgu sunumu. Nikola Azar, Ülküm Anita Büyükgör, Merter Yalçınkaya, Onat Üzümcügil, Şükrü Berin Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2007; 41 (Suplementum-3): 167 (XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007)
 • Kondral Lezyonların Tedavisinde Kullanılan Üç Tekniğin Histolojik Olarak Karşılaştırılması (Deneysel Çalışma) Çetin Köstekçi, Tibet Altuğ, Onat Üzümcügil, Vedat Uruç XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı, 18-23 Ekim 2003, İstanbul, p-16, sayfa 16
 • Emrah Kovalak, Onat Üzümcügil, Gökhan Barbaros, Engin Çarkçı, Yusuf Öztürkmen, Alican Barış, Tolga Tüzüner, ‘7.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’ bildiri kitapçığındaki ‘ Çocukluk Çağı Radius Boyun Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Uyguladığımız Açık Yerleştirme ve K-teli İle Tespitin Fonksiyonel Sonuçları’, 129 pp., İstanbul, Türkiye, 22-24 Mart 2012
 • Onat Üzümcügil, Erhan Mumcuoğlu, Yusuf Öztürkmen, Sertaç Topalhafızoğlu, Tolga Tüzüner, ‘7.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’ bildiri kitapçığındaki ‘Sprengel Deformitesinde Omovertebral Kemik Rezeksiyonu Ve Trapezius İnterpozisyonu İle Erken Dönem İyi Fonksiyonel Sonuç:Vaka Takdimi’, 138 pp., İstanbul, Türkiye, 22-24 Mart 2012
 • Yusuf Öztürkmen, Onat Üzümcügil, Engin Çarkçı, Sertaç Topalhafızoğlu, Gökhan Barbaros, Tolga Tüzüner, Ortopedi ve Travmatoloji 2.İstanbul Buluşması Kongresi Bildiri Kitabı’ndaki 'Proksimal Femur Kırıklarının Anatomik Femur Kilitli Plakları İle Tedavisi’, 41 pp., İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs-2 Haziran 2012
 • Yusuf Öztürkmen, Onat Üzümcügil, Ali Bayman, Sertaç Topalhafızoğlu, Murat Mert, Mustafa Caniklioğlu, Ortopedi ve Travmatoloji 2.İstanbul Buluşması Kongresi Bildiri Kitabı’ndaki ‘Atrofik Uzun Kemik Psödoartrozlarının Tedavisinde Otojen Kemik Grefti Ve Demineralize Kemik Matriksinin Birlikte Kullanılmasının Klinik sonuçları’, 134 pp., İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs-2 Haziran 2012
 • Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Breys Kullanımının Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi Onat ÜZÜMCÜGİL, Engin ÇARKÇI, Hilmi KARADENİZ, Merter YALÇINKAYA, Yusuf ÖZTÜRKMEN XI. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 02-06 Ekim 2012, Ankara, Türkiye
Ödüller
 • Türk toplumunda L5 vertebranın morfometrik özellikleri Emre Akman, Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Onat Üzümcügil,Yavuz S. Kabukçuoğlu, Erhan Mumcuoğlu 8th International Turkish Spine Congress, October 23–26, 2008, Çeşme/İzmir, Turkey Araştırma dalında 3. lük ödülü kazanmıştır.
 • ‘The results of closing wedge osteotomy in congenital kyphosis patients’ Atıcı Y, Sökücü S, Üzümcügil O, Albayrak A, Erdogan S, Kaygusuz MA (Poster Bildiri dalında birincilik ödülü - Congress on 2 nd Istanbul Orthopaedic Meeting, May 1-4, 2012, Istanbul, Turkey),
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.