Dr. Nevin CAMBAZ KURT

Bayrampaşa Kolan Hospital
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Randevu Al

E-POSTA ADRESİ

nevin.cambazkurt@kolanhastanesi.com.tr Doktora Mesaj Gönder
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1992‐1998
 • Bezm‐i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1999‐2010
 • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010‐2016
 • Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Geçici Görevlendirme)
 • Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi (Geçici Görevlendirme)
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Geçici Görevlendirme)
 • Allergologia et Immunopathologia, “Vaccination coverage and risk factors for incomplete vaccination in children with recurrent wheeze,” pp. 222‐227. Vol 39, Issue 4, 2011
 • Acta pediatr, “The effect of rapid diagnostic testing for influenza on the reduction of antibiotic use in pediatric emergency department,” 2009; 98 (10): 1589‐92.
 • Indian J. of Dermatology, “Concomitant cutaneous metastatic tuberculous abscesses and multifocal skeletal tuberculosis,” pp. 149‐153, Vol. 53(3), 2008.

Uluslararası Kongrelerde Yayınlanmış Bilimsel Çalışmalar:

 • Excessive vitamin D intake,” ACTA PEDIATRICA, 3rd EuroPediatrics Congress, İstanbul, 2008.

 • Breastfeeding attitude of mothers in the first half hour of life,” ACTA PEDIATRICA, 3rd EuroPediatrics Congress, İstanbul, 2008

 • The effect of mothers' socioeconomic status to birth weight,” ACTA PEDIATRICA, 3rd EuroPediatrics Congress , İstanbul, 2008

 • A Plasmodium Vivax Case Accompanied by Parvo virus B 19 and Herpes Simplex Type 1,” European Society for Pediatric Infectious Disease, Austria , 2008

 • Kawasaki Disease Case with Meningitis,” European Society for Pediatrics Infectious Disease, 2008

 • Henoch Schonline Purpura with Varicella Infection,” European Society for Pediatrics infectious Disease, Austria, 2008
Ulusal Kongrelerde Yayınlanmış Bilimsel Çalışmalar:


1. İndirekt Hiperbilirubinemili Olguların Değerlendirilmesi,
2. Çocukluk Çağında Astım Olgularında İnhalen Alerjen duyarlılığının Araştırılması,
3. Hiponatremik Dehidratasyonla Gelen Doğumsal İzole Hipoaldesteronizm Vakası,
4. Neonatal Sepsis Tanısında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi
5. Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Hematürili Vakaların Değerlendirilmesi
6. Çocukluk Çağında Ürine Sistem Enfeksiyonları
7. Nadir Görülen Bİr Spondilodiskit Vakası
8. Yenidoğan Döneminde Sarılıkla Başvuran Otoimmun Hemolitik Anemi Vakası
9. Nesidioblastozisli Bir Yenidoğan Vakası
10. Gitelman Sendromu
11. Kliniğimizde İzlenen Diabetik Ve Gestasyonel Diabetes Mellituslu Anne Bebeklerinin Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri
12. Konjenital Anomalili Bir Diabetik Anne Bebeği Olgusu
13. Akut Tonsillofarenjit Tanısı Alan Hastalarda Grup A Beta Hemolitik Strretokok Sıklığının Değerlendirilmesi
14. Sağlıklı term yenidoğanlarda ortaya çıkan belirgin hiperbilirubineminin tahmininde 6., 12. ve 24. saat bilirubin değerlerinin önemi
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği, 26‐27 Ocak, 2007
 • Bebek dostu Hastaneler Program Eğitimi, 7‐8 Haziran, 2004
 • Hastalıkta ve Sağlıkta Beslenme Sempozyumu, 4‐5 Kasım, 2004
 • Pediatrik Mekanik Ventilasyon Kursu, 17 Haziran, 2003
 • Neonatal Resusitasyon Programı, 1‐3 Ekim, 2003
 • Sağlam Çocuk İzlemi, 5 Aralık, 2003
 • Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Sempozyumu, 27 Aralık, 2002
 • Pediatrik Aciller Sempozyumu, 14‐15 Haziran, 2001
Üye Olduğu Kuruluşlar:

 • Türk Pediatri Kurumu
 • İstanbul Tabip Odası
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.