Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Şişli Kolan International
Göğüs Hastalıkları, Allerji Hastalıkları, Akciğer Hastalıkları

Randevu Al

E-POSTA ADRESİ

mustafa.yaman@kolanhastanesi.com.tr Doktora Mesaj Gönder
 • İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Paris Üniversitesi Rothschild Hastanesi
 • Girişimsel Pulmonoloji 
 • Torasik Radyoloji
 • Malign Hava Yolu Darlıkları
 • Bronkoskopik Tanı Ve Tedavi Yöntemleri
 • Akciğer Kanseri Tanı Ve Tedavisi
 • Astım, Allerji, KOAH Tanı Ve Tedavisi
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Solunumsal Yoğun Bakım Sorunları
 • Solunum Fonksiyon Testleri, Allerji Testleri, Uyku Laboratuvarı
 • İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Universal Alman Hastanesi
 • Paris Üniversitesi Rothschild Hastanesi
 • Yıldırım N, Yenel F, Yaman M, Ekinci S : Erişkin Akciğer Tüberkülozunun Atipik Şekilleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 13:389-394, 1982
 • Sözer K, Yücel A, Yaman M, Molla M : Solunum Sisteminin Bakteriyel Enfeksiyonlarında İntramusküler Bactrim Tedavisi. Cerrhapaşa Tıp Fakültesi Dergisi 14:265-271, 1983
 • Yenel F, Urgancıoğlu İ, Yaman M, Yıldırım N, Öncel Ç, Coşkun Y : Diffüz Ve Nodüler Guatrların Solunum Fonksiyonlarına Etkisi . İstabul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı, Kurultay Serbest Bildiri Özetleri, S.99, 1983
 • Yaman M, Gülbaş Z, İlker O : Miliyer Tüberkülozda Pnömotoraks, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 6:43 -46, 1984
 • A-Gülbaş Z, Yaman M, İlker O : Erişkin Akciğer Tğberkülozunda Olağan Dışı Radyografik Bulgular . PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 6: 257-260, 1984
 • B-Gülbaş Z, Yamn M, İlker O : Erişkin Akciğer Tüberkülozunda Olağan Dışı Radyografik Bulgular . Tüberküloz Ve Toraks, 4: 257-260, 1984
 • Gülbaş Z, Yaman M, İlker O, Kapucuoğlu S : Aktif Akciğer Tüberkülozunda Hiperkalsemi . PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 6:62-66, 1984
 • Gülbaş Z, Yaman M, İlker O, Kapucuoğlu S : Aktşf Akciğer Tüberkülozunda Hiperkalsemi . Tüberküloz Ve Toraks, 4:253-256, 1984
 • Yaman M, Gülbaş Z, Atikcan Ş : Diabetiklerde Erişkin Akciğer Tüberkülozunun Olağan Dışı Radyografik Lokalizasyonu . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 15: 272- 277, 1984
 • Boysan HU, Sözer K, Yaman M : Un Cas De Tuberculome İntracranien XVIII. Semaine Medicale Balkanique . Resumes II, 502, 1984
 • Yaman M, Sözer K, Boysan HU, Küçükusta AR : Torasentez Sonrası Akciğer Mekaniğinde Ve Kan Gazlarında Değişiklikler . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 16:208-211, 1985
 • Sözer K, Erk M, Yaman M : Rijit Bronkoskopinin Arter Kan Gazları Üzerine Etkisi . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 16:175-179, 1985
 • Gülbaş Z, Yaman M, Erdoğan Y, Kapucuoğlu S: Aktif Akciğer Tüberkülounda Vitamin D3 Almanın Serum Kalsiyumuna Etkisi. Ankara Tıp Bülteni .7:67-72, 1985
 • Sözer K, Yaman M, Gürkan S, Molla M : Akciğer Kanseri Tanısında Rijit Bronkoskopinin Yeri.Türk Onkoloji Dergisi, 1:35-28, 1986
 • Yaman M, Gülbaş Z, Erdoğan Y, Kapucuoğlu S : Akciğer Tüberkülızunda Oral Glikoz Yükleme Testi. Solunum, 9:308 -312, 1986
 • Yenel F, Urgancıoğlu İ, Yaman M, Yıldıım N, Boysan HU, Önsel Ç : Guatrlı Olgularda Akciğer Fonksiyon Testleri Solunum, 9:126 – 130, 1986
 • Yaman M, Yenel F, Aktuğlu G, Yılmaz G : Milyer Tüğberkülozun Pıhtılaşma Mekanizması Üzerine Etkisi . Tüberküloz Ve Toraks, 34: 283-289, 1986
 • Gülbaş Z, Yaman M, Mmeiş L : Akciğer Tüberkülızu Ve Amiloidosis . 20 Olgunun Analizi . Tüberküloz Ve Troraks, 34: 55-59, 1986
 • Yaman M : Tüberküloz Epidemiyolojisinde Son Durum. Solunum 10: 175-180, 1987
 • Yaman M, Gülbaş S : Diabet Ve Akciğer Tüberkülozu İlişkisi. Tüberküloz Ve Toraks, 35:40 -42, 1987
 • Yarar S, Gülbaran Z, Yaman M, Yenel F : Solunum Sisteminin Bakteri Enfeksiyonlarında Seftriakson ( Rocephin ) Tedavisinin Değerlendirilmesi. Solunum 11:465-470, 1988
 • Yılmaz G, Yaman M, Öngen G, Sözer K : Miliyer Tüberküloz Olgularının Klinik Değerlendirilmesi. Solunum 11:223-232, 1988
 • Sözer K, Tosun GA, Yaman M : Vena Cava Süperyor Sendromu Gösteren 19 Olgunun Restrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 1:35-40, 1990
 • Sözer K, Tosun GA, Yaman M : Vena Cava Süperyor Sendromu Gösteren 19 Olgunun Restrospektif Olarak Değerlendirilmesi Solunum 12:314-320, 1992
 • Sözer K, Koldaş L, Öngen G, Yaman M : Solunum Sisteminin Bakteriyel Enfeksiyonlarında İntramüsküler Piperasilin Sodyum Tedavisi . Solunum 12:336- 342, 1992
 • Sözer K, Yarar S, Yaman M, Coşkun Y : Sigara İçenlerde Sigaranın Akciğer Fonksiyonları Üzerine Akut Etkisi . Solunum Hastalıkları 2:43-50, 1991
 • B-Sözer K, Yarar S, Yaman M, Coşkun Y : Sigara İçenlerde Sigaranın Akciğer Fonksiyonları Üzerine Akut Etkisi. Solunum 12:224-231, 1992
 • Yaman M, Küçükusta AR, Sözer K, Hacıhanefioğlu U : Akciğer Lezyonlarının Tanısında Transtorasik İğne Aspirasyonunun Değeri. Solunum Hastalıkları 1:11-16, 1990
 • Yaman M, Küçükusta AR, Sözer K, Hacıhanefioğlu U : Akciğer Lezyonlarının Transtorasik İğne Aspirasyonunun Değeri. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 22:109-113, 1991
 • Yaman M : Akciğer Kanserinde Evreleme . Solunum Hastalıkları 1:83 -87, 1990
 • Yaman M : Akciğer Kanserinde Evreleme . Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 22:189- 193,1991
 • Yaman M : Akciğer Kanserinde Evreleme, Endoskopi 3:45 – 49, 1992
 • Yaman M : Teofilinin Metabolik Etkileri . Solunum 13:23-29, 1990
 • Sözer K, Yaman M, Türker H, Adataş H : Rijit + Fleksibl Bronkoskopinn Arter Kan Gazları Üzerine Etkisi. Türk Onkoloji Dergisi 5:973-978, 1990
 • Sözer K, Yaman M, Türker H, Adataş H : Rijit + Fleksibl Bronkoskopinin Arter Kan Gazları Üzerine Etkisi. Endoskopi 1:3-11, 1990
 • Sözer K, Koldaş L, Yaman M, Öngen G, Yedullah F : Solunum Sisteminin Bakteriyel Enfeksiyonlarında Augmentin 'İn Klinik Etkinliği . Solunum 13:343 -349, 1990
 • Yaman M, Aktan K, Ahat E, Tosun GA, Yıldırım S : Fasia Lata Plastisi Yapılan Bronş Karsinoid Tümörü . Solunum Hastalıkları 1:71-78, 1990
 • Yaman M : Gastro- Özofagial Reflğ Ve Akciğer Hastalıkları . Solunum Hastalıkları 1:88 -95, 1990
 • Yaman M, Umut S, Sözer K, Aktan K, Erdağ A : Bronşial Karinoid Tümörler ( 3 Olgu Nedeni İle ) II . Akciğer Kongresi, Kongre Kitabı 193-203, 1990.
 • Yaman M, Küçükusta AR, Sözer K, Hacıhanefioğlu U, Öngen G, Yılmaz N : Akciğer Lezyonlarının Tanısında Transtorasik İğne Aspirasyonunun Değeri. II. Akciğer Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 165-172, 1990
 • Yaman M, Erturan S, Tozak S : Mediastinal Amfizeme Neden Olan Dermatomyozit Olgusu. II.Akciğer Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı : 59-65, 1990
 • Yaman M, Sayın A İ Numan F, Yıldırım S : Mediastinel Kitle İmajı Veren Sağ Subklavian Arter Anevrizması. II. Akciğer Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı : 446-451, 1990
 • Öngen G, Küçükusta AR, Yaman M, Sözer K, Erturan S, Umut S, Koldaş L : 35 Tromboemboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi. II. Akciğer Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı : 130, 1990
 • Yaman M, Göklen AN, Beşirli K, Bozkurt K, Bozkurt K, Postoperatif Bronkoplevral Fistüllerin Endoskopide Tanı Ve Tedavisi. Endoskopi 2:21-25, 1991
 • Yaman M, Göklen AN, Beşirli K : Endoscopic Treatment Of Bronchus Stump Fistula With Fibrin Sealant Following Pneumonectomy . Chest 100 :288-289, 1991
 • Yaman M, Göklen AN, Beşirli K, Bozkurt K : Endoscopic Treatment Of Broncho Pleural Fitulae With Fibrin Sealant Following Pulmonary Recections. The European Respiratory Journal. . Supplement 14:36, 1991
 • Umut S, Öngen G, Küçükusta AR, Yaman M, Sözer K : Trakeo Bronşial Anomaliler . Endoskopi 2:27-30, 1991
 • A- Sözer K, Öngen G, Songar A, Oktay M, Şenocak M, Yaman M : Diffüz Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Depresyon Ve Anksiete Görülme Sıklığı . Solunum 15:125-131, 1992
 • B- Sözer K, Öngen G, Songar A, Oktay M, Şenocak M, Yaman M : Diffüz Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Depresyon Ve Anksiete Görülme Sıklığı. Yeni Symposium 31:95 – 103, 1993
 • Gülbaş Z, Yaman M, Gezer S : Fibrocavitating Pulmonary Lesions And Pulmonary Aspergilloma İn Anklosing Spondylitis . A Casse Report . Marmara Medical Journal 3:29 -31, 1990
 • Yılmaz N, Çankçıoğlu S, Yaman M, Küçük İ : Allerjik Rinitli Hastalarda Nasal Methacholin Provokasyonu Sonrası Erken Dönem Sitolojik Bulgular. Solunum Hastalıkları 3:168-172, 1992
 • Çanakçıoğlu S, Yılmaz N, Yaman M, Küçük İ, Çamur Ö, Güven K : Perennial Allerjik Rinitli Hastalarda D.Pteronyssinus Ve D.Farinae Allerjenlerinde Prict Test Ve Spesifik Ige Sonuçlarının Nazal Eozinofili İle Değerlendirilmesi. Endoskopi Dergisi 3:35-40, 1992
 • Oktar H, Yılmaz N, Yaman M : Kronik Bronşitli Hastaların Bronş Mukozasındaki Ultrastrüktürel Değişimler. Solunum Hast. 3:159-164, 1992
 • Yaman M, Çanakçıoğlu S, Yılmaz N, Mutlu B, Koldaş L, Utku B, Güven K : Allerjik Bronş Astması Ve Rinit Olgularda Deri Tetsleri İle Spesifik Ige Ölçümüne Dayalı Mini Taramanın Kıyaslanması. Solunum 16:688-684, 1993
 • Yaman M, Çanakçıoğlu S, Utku B, Küçük İ, Yılmaz N : Rinitli Olgularda Bronş Hiperreaksitvitesinin Araştırılması. Solunum 16:695-699, 1993
 • Yaman M, Göklen A, Bayhan DY, Hacıhanefioğlu U : Atipik Görünümlü Pulmoner Adenoid Kistik Karsinom Olgusu . Solunum 16:71-75, 1993
 • Erturan S, Öngen G, Küçükusta AR, Yaman M, Nonspesifik Ve Granülomatöz Plöritlerde Bronş Lavaj Sırasında Mikobakterilerin İzolasyonu . Solunum 16:537-539, 1993
 • Yılmaz G, Yaman M, Sipahioğlu B, Hasan A : Şüpheli Akciğer Tüberkülozu Olgularında Bronkoalveolar Lavajın Tanı Değeri. Solunum 16:657 -661, 1993
 • Erturan S, Öngen G, Küçükusta AR, Yaman M, Sözer K : Tromboembolik Akciğer Hastalığında Arter Kan Gazlarının Duyarlılığı . Solunum 16:748 – 751, 1993
 • Tüzün H, Yaman M, Gemicioğlu B, Bozkurt K, Uygun N, Aktan K : Behçet's Disease Presenting With A Pulmonary Mass Lesion . Chest 104:1635-1636, 1993
 • A- Gemicioğlu B, Yaman M, Çanakçıoğlu S, Utku B, Küçük İ, Yılmaz N : Bronchial Hyperreactivity İn Rhinitis. The European Respiratory Journal Supplemant. 17:334, 1993
 • Yaman M, Gemicioğlu B, Çanakçıoğlu S, Utku B, Küçük İ, Yılmaz N : Rinit Olgularında Bronş Hiperreaktivitesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 1993
 • Sipahioğlu B, Yaman M, Küçükusta AR, Sözer K, Coşkun Y, Bronkoalveolar Lavajın Solunum Fonksiyonlarına Ve Kan Gazlarına Etkisi . Endoskopi 4:16-18, 1993
 • Yaman M, Gemicioğlu B, Yılmaz N, Güven K, Sözer K : Allerjik Rinit + Bronş Hiperreaktivitesi Ve Bronş Astımlı Olgularda Kan T4/T8 Lenfosit Oranları . Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI
 • Yaman M, Bronşial Astmada Steroid Ve Nonsteroid Antienflamatuvar Tedavi. Medikal Magazin 97:35-37, 1994
 • Yaman M : Akciğer Kanserinde Preopoeratif Klinik Değerlendirme. Solunum 17:11 -16, 1994
 • Yaman M, Gemicioğlu B, Sipahioğlu B, Utku B : Loratadin'in Bronş Hiperreaktivitesindeki Yeri. Solunum 17:217-221, 1994
 • Sözer K, Yaman M, Gemicioğlu B, Koldaş L, Tosun GA, Öngen G, Hacıbekiroğulları M, Ahçıoğlu F : Akciğer Kanseri Olgularımızda Tümör Markerları. Solunum 17: 311-316, 1994
 • Sözer K, Yaman M, Gemicioğlu B, Sipahioğlu B, Arı O, Utku B, Demir T, Kuçukusta AR, Öngen G : 1986-1991 Yılları Arasında Anabilim Dalımızda Yatırılarak İzlenen Akciğer Kanseri Olgularındaki Çeşitli Özellikler . Solunum 17:355 – 363, 1994
 • Sözer K, Öngen G, Gemicioğlu B, Yaman M : Bronkoalveolar Lavajın Bronş Hiperreaktiivitesine Etkisi.Solunum 17:416 – 420, 1994
 • Gemicioğlu B, Yaman M, Sözer K : Fiberoptik Bronkoskopi Uygulanan Olgularda Lokal Anestezinin Akım – Volüm Değerlerine Etkisi. Solunum 17:595-600, 1994
 • Öngen G, Küçükusta AR, Yaman M, Sözer K, Göklen A : Premedikasyonsuz Fiberoptik Bronskoskopinin Güvenilirliği . Solunum 17:609 – 614, 1994
 • Yaman M, Gemicioğlu B, Yılmaz N, Mustafa A, Güven K : Bronş Astımlı Olgularımızda Aspergillus Fumigatus' A Bağlı Ige Düzeyleri. Solunum 17:652 – 655, 1994
 • Yılmaz N, Çanakçıoğlu S, Yaman M : Allerjik Rinit Alt Gruplarında Nasal Smearde Hücresel Elemanların Dğerlendirilmesi. Solunum 17:723-727, 1994
 • Erk M, Demir T, Gemicioğlu B, Utku B, Yaman M : Plörezilerde Tanı Zorlukları. Solunum 16:503-509, 1994
 • Sözer K, Yaman M, Yılmaz N : Akciğer Kanserinin Erken Tanısında Risk Gruplarının Taranması. Solunum 18:226 – 238, 1994
 • Yaman M, Arı O, Sipahioğlu B, Küçükusta AR, Öngen G, Yılmaz G, Sözer K, Saygın R : Primer Bronş Kanseri Tanısında Bronkoskopik İncelemenin Önemi. Solunum 18:239-246, 1994
 • Yaman M, Aro O, Sipahioğlu B, Küçükusta AR, Öngen G, Yılmaz G, Sözer K : Primer Bronş Kanserinde Son On Yılda Görülen Değişikliklerç Solunum 18:737 – 742, 1994
 • Yılmaz N, Yaman M, Çanakçıoğlu S, Sözer K, Güven K : Allerjik Rinitli Olgularda Nasal Eozinofili Serum Ige Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. Solunum 18:743-747, 1994
 • Sözüdoğru N, Kaynak AM, Tosun GA, Kaynak K, Beşirli K, Yaman M, Aktan K : Akciğer Kanseri Nedeni İle Cerrahi Girişim Yapılan Vakaların Preoperatif Ve Post Operatif Evrelerinin Karşılaştırılması. Heybeliada Tıp Bülteni 1:111-115, 1994
 • Yaman M, Mutlu B, Küçükusta AR, Sözer K, Coşkun Y : Bronkografinin Solunum Fonksiyonlarına Ve Kan Gazlarına Etkisi. Endoskopi 2:95-100, 1994
 • Gemicioğlu B, Yaman M, Tosun GA, Köksal S : Bilan Des Test Cutanes Des Ige Chez Nos Sujets A'tteints D'allergie Respiratoire . L'Union Medical Balkanique . Resumes S 27, 1994
 • Gemicioğlu B, Tosun GA, Yaman M, Sözer K : Metakolinle Bronş Hiperreaktiflerde Allerjik Profil. VI. Ulusalallerji Ve Klinik İmmunoloji Kongresi Özet Kitabı, S.31, 1994
 • Kaynak K, Beşirli K, Köksal C, Eryüksel B, Yaman M, Vural TS, Tüzün H, Aktan K : Bronkopulmoner Karsinoid Tümörler. Solunum 19:350-355, 1995
 • Yaman M : Evre III Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Tedavi. Solunum 19..95-99, 1995
 • Gemicioğlu B, Tosun GA, Yaman M, Güven K, Sözer K : Sistemik Ve Uzun Süreli İnhaler Steroid Kullanımının Deri Testlerine Etkileri. Solunum 19:1011-1015, 1995
 • A- Gemicioğlu B, Tosun GA, Yılmaz N, Yaman M, Yıldırım N : Effects Of Cetirizine On Patients Of Allergic Rhinitis And Bronchial Hyperreactivity . The Eropean Respiratory Journal. Supplement 19:257, 1995
 • B-Gemicioğlu B, Tosun GA, Yılmaz N, Yaman M, Yıldırım N : Sefirizinin Allerjik Rinit Ve Bronş Hiperreaktivitesi Olgularında Etkisi.Solunum 19:980-984, 1995
 • Gemicioğlu B, Yaman M, Sipahioğlu B, Utku B : Bronş Hiperrreaktivitesine Loratidinin Geç Dönemde Etkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXXI . Kongresi Özet Kitabı, 1993
 • Yaman M, Gemicioğlu B, Tosun GA, Köksal S, Güven K, Tunalı L, Sözer K : Solunum Yolu Allerjilerinde Deri Tetsi, Total Ige, Spesifik Ige Profili . Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXII.Kongresi Özet Kitabı, 1994
 • Tosun GA, Gemicioğlu B, Yılmaz N, Yaman M : Allerjik Rinit Olgularında Flutikazon Propiyanat'ın Etkileri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği .XXIII.Kongresi Özet Kitabı, 1995
 • Gemicioğlu B, Tosun GA, Yaman M, Güven K, Köksal S, Sözer K : Prick Teste Değerlendirme. Türkiye Solunuım Araştırmaları Derneği, XXIII.Kongresi, Özet Kitabı, 1995
 • Hacıbekiroğlu A, Numan F, Karaman K, Taşdemir MC, Yaman M : Masif Hemoptizilerin Tedavisinde Bronşial Arter Embolizasyonu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, XXIII.Kongresi Özet Kitabı, 1995
 • Beşirli K, Kaynak K, Sunar H, Bozkurt K, Kutluk E, Köksal C, Tüzün H, Yaman M, Erdoğ G : Vides – Assisted Torakoskopik Cerrahide İlk Uygulamalrımız . Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII.Kongresi Özte Kitabı, 1995
 • Erdil TY, Önsel Ç, Sözüdoğru N, Kanmaz B, Yaman M, Sayın A, Tüzün H, Aktan K : The Value Of Tc – 99 M Tetrofosfim Scintigraphy İn The Visualization Of Neoplastic Lung Lesions. European . Journal Of Nuclear Medicine . 22:119, 1995
 • M.Yaman, S.Erturan,G.Aydın. Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım. Göğüs Hastalıkları,Cilt;2, Ed.M.Erk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 12.3:819 - 822, 2001.
 • G.Aydın, S.Erturan, M.Yaman. Multipl Pulmoner Nodüller. Göğüs Hastalıkları, Cilt;2, Ed.M.Erk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 12.4:825 - 829,2001
 • S.Erturan, G.Aydın, M.Yaman. Beniğn Akciğer Tümörleri. Göğüs Hastalıkları, Cilt;2 Ed.M.Erk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,12.2:807-815, 2001.
 • M.Yaman, G.Aydın. Akciğer Kanseri. Göğüs Hastalıkları, Cilt;2,, Ed.M.Erk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,12.1: 755-803, 2001.
 • B.Gemicioğlu, M.Yaman, G.A.Tosun, K.Güven, S.Köksal: The Correlation Of Total And Specifıc Ige With Skin Prick Tests. Allergy 37:52 Suppl, 72, 1997.
 • G.A.Tosun, M.Yaman, İ.Keskiknel, Ş.Tamsel, G.Gökler, Y.Tüzün. Bronchial Hyperreactivity İn Cases With Atopic Dermatitis. Eur Res J Suppl. 10(25):P0459, 1997. (ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 20-24, 1997).
 • G.A.Tosun, M. Yaman, İ.Keskinel, Ş .Tamsal, G. Gökler, Y.Tüzün: Atopik Dermatitli Olgularda Bronş Hiperreaktivitesi. Solunum Hastalıkları 9;2:319-324, 1998.
 • M.Yaman, G.A.Tosun, N.Annakkaya, S.Erturan: Preliminary Evaluation Of Taxol And Corboplatin Therapy Among End Stage NSCLC Patients. Journal Of The Balkan Union Of Oncology 3:Suppl 4, 102, P:262, 1998.
 • Tunalı, G.A.Tosun, M. Yaman, M.Hacıbekiroğlu, R.Karadan : Bronş Astım Tedavisinin İzlenmesinde Serum ECP’nin Değeri. Toraks Derneği 2.Kongresi Özet Ki Tabı, 52, P:250, 1998.
 • G.A.Tosun, L.Tunalı, M.Yaman, M.Hacıbekiroğlu, R.Karadan: Hafif Bronş Astımlı Olgularda Serum ECP (Eosinofihik Katyonik Protein) Düzeyinin Semptom Ve Solunum Fonksiyonları İle İlişkisi, Toraks Derneği 2.Kongresi Özel Bildiri Kitabı, 53, PS:252, 1998.
 • G.A.Tosun, A. Çetinkaya, S .Erturan, B Ceylan, M.Yaman, S .Çıkrıkçıoğlu, H.Özyurt: Akciğer Kanserli Olgularda Plazma IGF-1 Ve GH Düzeyleri. TÜSAD XXV.Ulusal Kongre Özet Kitabı, SB: 112, 1999.
 • A.Çetinkaya, G.A.Tosun, S.Erturan, M.Yaman, H.Özyurt, S.Çıkrıkçıoğlu: Anemik Akciğer Kanserli Olgularda Serum Eritropoetin Düzeyi, TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, TP:041, 1999.
 • M.Yaman, G.A.Tosun, N.Annakaya, S.Erturan: Evaluation Of Taxol And Carboplatin Therapy Among End Stage NSCLC Patients. The European Respiratory Society Annual Congress, Abstracts, 438s, P2940, 1999.
 • Erturan S, Annakkaya AN, İçmeli ÖS, Altuğ E, Müsellim B, Tutluoğlu B, Tosun GA, Yaman M. Bronkoskopi Sırasında Hipoksi Ve Oksijen Gereksinimini Etkileyen Faktörler. Solunum 2001; 3: 291-294.
 • Annakkaya AN, Yaman M, Erturan S, Aydın G, Müsellim B, Altuğ E. İleri Evre Akciğer Kanserinde Hücresel Ve Hümoral İmmünite. Solunum 2002; 4: 224-228.
 • Annakkaya AN, Yaman M, Erturan S, Aydın G, Müsellim B, Altuğ E. Akciğer Kanserinde Kemoterapinin Hücresel Ve Hümoral İmmüniteye Etkisi. Solunum 2002; 4: 229-233.
 • Yılmaz Z, Erturan S, Musellim B, Comert S, Yaman M, Ongen G, Kucukusta AR, Kilinc G, Tosun GA, Erk M. Bronchoscopic Findings İn Late Resolving And Recurrent Pneumonia. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Eur Respir J 2001; 18(Suppl. 33): 383s.
 • Yılmaz Z, Musellim B, Erturan S, Comert S, Yaman M, Ongen G, Kucukusta AR, Kilinc G, Tosun GA, Erk M. The Value Of Bronchoscopy İn Diagnosis Of Suspected Pulmonary Tuberculosis. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Eur Respir J 2001; 18(Suppl. 33)
 • Yaman M, Erturan S, Karakoca Y, Aydın G, Karakoca S, Erolçay H, Talaslı I, Duman E. Treatment Of Tracheobronchial Disorders By Therapeutic Bronchoscopy. 12th World Congress For Bronchology And World Congress For Bronchoesophagology, Programs And Abstracts, Boston, 2002; 90.
 • Yaman M, Erturan S, Aydin G, Talasli I, Annakkaya AN, Comert S, Duman E. Detection Of Bone Metastases İn Patients With NSCLC. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Eur Respir J 2002; 20(Suppl. 38): 185s-186s.
 • Yaman M, Erturan S, Aydin G, Annakkaya AN, Comert S, Duman E, Talasliı. The Comparison Of Paclitaxel-Carboplatin(Pcp) Versus Gemcitabine- Cisplatin(GC) İn The Treatment Of Locally Advanced Or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Eur Respir J 2002; 20(Suppl. 38): 464s.
 • Yaman M, Erturan S, Musellim B, Yilmaz Z, Aydin G, Kilinc G, Erk M. The Histopathological Classification Of Lung Cancer Cases İn 44 Years. Chest 2002, San Diego, Chest 2002; 122(Suppl): 198S.
 • Erturan S, Yaman M, Yılmaz Z, Müsellim B, Aydın G, Öngen G, Küçükusta AR, Kılınç G, Erk M. The Bronchoscopic Study Results Of Our Clinic İn 46 Years. 17th Asia Pacific Congress On Diseases Of The Chest, İstanbul, Chest 2003; (Suppl.): 165.
 • Erturan S, Yaman M, Aydin G, Musellim B, Kaynak K, Bozkurt K. Early Metastases İn Surgically Treated NSCLC Patients. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Eur Respir J 2003; 22(Suppl. 45): 254s.
 • A.N.Annakkaya, M. Yaman, S.Erturan, G.Aydın, B.Müsellim, E.Altuğ. İleri Evre Akciğer Kanserlerinde Hücresel Ve Hümoral İmmunite. Solunum2002;4:224-228.
 • A.N.Annakkaya, M.Yaman, S.Erturan, G.Aydın, B.Müsellim, E.Altuğ. Akciğer Kanserinde Kemoterapinin Hücresel Ve Hümoral İmmuniteye Etkisi. Solunum 4(2): 229 –233, 2002.
 • Erturan S, Yaman M, Aydın G, Uzel I, Müsellim B, Kaynak K. The Role Of Whole-Body Bone Scanning And Clinical Factors İn Detecting Bone Metastases İn Patients With Non-Small Cell Lung Cancer. Chest 2005; 127: 449-454.
 • Müsellim B, Erturan S, Annakkaya AN, İçmeli Ö, Altuğ E, Tutluoğlu B, Tosun GA, Öngen G, Küçükusta AR, Yılmaz N, Yaman M. “Akciğer Kanseri Olgularında Sürvi Değerlendirmesi” Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Antalya, 2000; SB-042.
 • Yaman M, Aydın Tosun G, Erturan S, Tutluoğlu B, Annakkaya AN. “İleri Evre (III/IV) NSCLC’de Paclitaxel/Carboplatin Kombinasyonu” Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Antalya, 2000; SB-099.
 • Karakoca Y, Yaman M, Erturan S, Aydın G, Karakoca S, Erolçay H, Talaslı I, Duman E. Trakeobronşiyal Hastalıkların Terapötik Bronkoskopi İle Tedavisi” Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya, Toraks Dergisi 2002; 3(Ek1): 7-8.
 • Erturan S, İkitimur HD, Müsellim B, Aydın G, Bozkurt K, Kaynak, Yaman M. “Cerrahi Tedavi Uygulanan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgularında Erken Metastazlar” 1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2004; 33.
 • Yaman M, Erturan S, Müsellim B, Aydın G, Kılınç G, Erk M. “Kliniğimizin 46 Yıllık Akciğer Kanseri Olgularının Demografik Özellikleri” 1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2004; 35.
 • Aydın G, Erturan S, Balta BZ, Soysal T, Tigin C, Çıkrıkçıoğlu S, Mihmanlı İ, Mihmanlı A, Balcı H, Can G, Yaman M. “Akciğer Kanseri Olgularında Hemostaz Parametreleri” Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi, Antalya, Solunum 2005; 7(Kongre Sayısı): 10.
 • Erturan S, Yaman M, Aydın G, Soyyiğit Ş, Sayılgan C, Salihoğlu T, Erolçay H. “Endobronşiyal Tedavi Sonuçlarımız” Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi, Antalya, Solunum 2005; 7(Kongre Sayısı): 12.
 • Erturan S, Aydın G, C Sayılgan, T Salihoğlu, H Erolçay, M Yaman. “Malign Büyük Havayolu Darlıklarında Endobronşiyal Tedavi” Akciğer Kanserleri Derneği 2. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 2006; S9-B.
 • Şengül E, Erturan S, Halac M, Sönmezoğlu K, Kaynak K, Bozkurt K, Akman C, Öz B, Aydın G, Yaman M. “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Lenf Nodu Evrelemesinde PET-BT’nin Yeri” Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi, Antalya, Solunum 2006; 8(Kongre Sayısı): 19.
 • Ekici S, Erturan S, Yaman M, Aydın G. Causes Of Death According To Histological Type İn Lung Cancer Patients. ERS Barcelona 2010, Thematic Poster Session 281, Page 318.
 • Erturan S, Yaman M, Aydın G, Öz B. Akciğer Kanserli Hastalarda Yaşam Süresi Ve Hücre Tipine Göre Ölüm Nedenlerinin Araştırılması. EP-040, Sayfa 57,TÜSAD 32. Ulusal Kongresi- Solunum 2010
 • ÇAKMAK, Gülfidan; ERTURAN, Serdar; OKTAR, Hüseyin; YENİGÜN, Mustafa; YAMAN, Mustafa; Kartagener Sendromu: İki Olgu Sunumu. Toraks Dergisi, 2005,6(3):276-279
 • Acute Laryngeal And Bronchial Obstruction After CS (O-Chlorobenzylidenemalononitrile) Gas İnhalation. Karaman E,Erturan S, Duman C,Yaman M, Duman GU. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Feb;266(2):301-4. Epub 2008 Mar 26
 • Sensitization To Sunflower Pollen And Lung Functions İn Sunflower Processing Workers. Atis S,Tutluoglu B, Sahin K,Yaman M, Küçükusta AR, Oktay I. Allergy. 2002 Jan;57(1):35-9
 • Uzel I, Ozguroglu M, Uzel B, Kaynak K, Demirhan O, Akman C, Oz F, Yaman M. Delayed Onset Bleomycin-İnduced Pneumonitis. Urology. 2005 Jul;66(1):195. Review.
 • Tutluoglu B, Atiş S, Anakkaya AN, Altug E, Tosun GA, Yaman M. Sensitization To Horse Hair, Symptoms And Lung Function İn Grooms. Clin Exp Allergy. 2002 Aug;32(8):1170-3
 • Demir T, Talaslı I, Yaman M, Gemicioğlu B. Serum ECP Levels Of Mild, Moderate And Severe Asthmatics. Eur. Respire. J. 1999: 14; Sup 30; 431
 • Yaman M. Tutluoglu B, Tosun GA, Keskinel I, Altuğ A, Ongen G, Kucukusta AR, Yilmaz G. Changes İn Demographic Caractheristics Of Our Lung Cancer Patients During Two Different Time İntervals. Eur. Respire. J. 2000: 16; Sup 31; 223-224 130-Altuğ E, Tutluoglu B, Tosun GA, Aygun C, Yaman M. Renal Ven Thrombosis: A Rare Cause Of Pulmoner Tromboemboli. Eur. Respire. J. 2000: 16; Sup 31; 237
 • Tutluoglu B, Tosun GA, Akbas I, Yaman M. Effects Of Montelukast On Serum ECP And Bronchial Hyperreactivity İn Mild Asthmatics. Eur. Respire. J. 2000: 16; Sup 31; 524
 • Tutluoglu B, Altug E, Tosun GA, Yaman M. Exhaled CO Levels After Methacholine Provocation Test İn Asthma. Balkan Congress Of Allergology And Clinical Immunology. 2000: 55p
 • Kiyik M, Ozaydın N, Senol C, Ece T, Cetinkaya E, Yilmazbayhan D, Yaman M, Emekcioglu A. Correlation Between The Cell Type Obtained Through Preoperative Diagnostic Methods And Cell Type Obtained Through Postoperative Diagnostic Methods İn Non-Small Cell Lung Cancers. 2000; 9th World Conference On Lung Cancer. 19p
 • Akman C, Haider S, Ayarcan Y, Yaman M, Oz B. Percutaneous Fine Needle Aspiration Biopsy Of Lung Cancer And Correlation With Histologic Results İn 34 Patients. 2000; 9th World Conference On Lung Cancer. 19p
 • Dergi Editörlükleri, Yayın Ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri
 • Solunum (Editör)
 • Solunum Hastalıkları
 • Endoskopi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Mersin Tıp Fakültesi Dergisi
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.