Prof. Dr. Hasan MİRZAİ

Beylikdüzü Kolan Hospital
Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroşirürji, Omurilik Cerrahisi

Randevu Al

E-POSTA ADRESİ

hasanmirzai@kolanhastanesi.com.tr Doktora Mesaj Gönder
 • 1990 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1990 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
 • 1996 Ege Üniversitesi  Tıpta Uzmanlık Nöroşirürji
 • 2006 Celal Bayar Üniversitesi Nöroşirürji Doçentlik
 • 2018 Beylikdüzü Kolan Hastanesi Profesörlük
 • 1990-1996 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
 • 1994 Universita Cattolica Del Sacro Cuore Istituto Di Neurochirurgia, Roma, ITALY
 • 1996-1998 Konur Hastanesi, Nöroşirürji Konsültan Hekimi, Bursa
 • 2001 Department of Neurosurgery Academic Teaching Hospital Hannover Nordstadt ,ALMANYA
 • 1998-2006 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa
 • 2006-2007 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa
 • 2007-....... Beylikdüzü Kolan Hospital 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • “Pediatric Depressed Skull Fractures: Analysis of 530 Cases”, Child’s Nerv Syst, 12, 323-331 (1996).Ersahin, Y., Mutluer, S., Mirzai, H., Palali, İ.
 • “Outcome of Patients with Meningomyelocele. The Ege University Experience” , Child’s Nerv Syst, 14, 120-123 (1998). Mirzai, H., Ersahin, Y., Mutluer, S., Kayahan, A.,
 • “Perioperative Use of Corticosteroid and Bupivacaine Combination in Lumbar Disc Surgery: Randomized Controlled Trial”, Spine, 27, 343-346 (2002).Mirzai, H., Tekin, I., Alincak, H.,
 • “Neurotoxicity of Chronic Epidural Somatostatin Administration in Rabbits”, The Pain Clinic, 14, 113-120 (2002).Tekin, I., Mirzai, H., Yentür, E.A., Ates, U., Baka, M., Yurtseven, M.,
 • “Repeated Epidural Injections of Ketamine with Preservative Benzethonium Chloride Produce Evidence for Neurotoxicity in Rabbits”, The Pain Clinic, 15, 299-307 (2003). Yentur, E.A., Tekin, I., Mirzai, H., Ates, U., Baka, M., Yurtseven, M.,
 • “Effect of Propofol and Clonidine on Cerebral Blood Flow Velocity and Carbon Dioxide Reactivity in the Middle Cerebral Artery”, J Neurosurg Anesthesiol, 16, 1-5 (2004).Mirzai, H., Tekin, I., Tarhan, S., Ok, G., Goktan, C.,
 • “Functional Neurosurgery in the Treatment of Chronic Pain”, The Pain Clinic, 16, 369-377 (2004)Mirzai, H.,
 • “Incidental Gangliocytoma in Advanced Age: Case Report”, Annals of Neurosurgery, 4, 1-6 (2004).Mirzai, H., İşisağ, A., Selçuki, M.,
 • “Carpal Tunnel Release under Intravenous Anaesthesia with Ropivacaine or Lidocaine”, The Pain Clinic, 17, 167-171 (2005). Tekin, I., Mirzai, H., Ok, G.,
 • “Tuberculoma of the Cervical Spinal Canal Mimicking En Plaque Meningioma: Case Report”, Journal of Spinal Disorders and Techniques, 18, 197-199 (2005). Mirzai, H.
 • “Neurological Picture. Ultra Fast Resolution of Acute Posttraumatic Subdural Hematoma”, Journal of Neurology, Neurosurgery,and Psychiatry, 76, 1738 (2005).Mirzai, H., Yaldiz, C., Eminoglu, M., Orguc, S.,
 • “Are Drains Useful for Lumbar Disc Surgery? A Prospective, Randomized Clinical Study”, Journal of Spinal Disorders and Techniques, 19, 171-177 (2006). Mirzai, H., Eminoglu, M, Örgüç, Ş.,
 • “Congenital Horner’s Syndrome and the Usefulness of the Apraclonidine Test in its Diagnosis”, Indian Journal of Ophthalmology, 54, 3, 157-159 (2006). Mirzai, H., Başer, E.F.,
 • “Primary Orbital Neuroblastoma in a Neonate”, Indian Journal of Ophthalmology, 54, 3, 206-208 (2006).Mirzai, H., Başer, E.F., Tansug, N., Neşe, N., İşisağ, N.,
 • “The Results of Nucleoplasty in Patients with Lumbar Herniated Disc: A Prospective Clinical Study of 52 Consecutive Patients”, The Spine Journal, 7, 88-93 (2007).Mirzai, H., Tekin, İ., Yaman, O., Bursalı, A.,
 • “A Comparison of Conventional and Pulsed Radiofrequency Denervation in the Treatment of Chronic Facet Joint Pain”, Clin J Pain, 23, 6, 524-529 (2007).Tekin, İ., Mirzai, H., Ok,G., Erbuyun ,K., Vatansever, D.,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • “Craniocerebral epidermoid and dermoid tumors”, Nörol. Bil. D., 10, 1-2 (1993).Oktar, N., Mirzai, H., Binatlı, Ö., Özdamar, N., Mutluer, S., Övül, İ.,
 • “Transmandibular approach to cervical spine-case report”, Journal of Turkish Spinal Surgery, 4, 75-80 (1993). Zileli, M., Eti, M., Songür, E., Mirzai, H.,
 • “Occult intrasacral meningocele associated with tethered cord syndrome”, Turkish Neurosurgery, 4, 176-179 (1994).Atabay, H., Erşahin, Y., Mutluer, S., Mirzai, H.,
 • “Growing Skull Fracture Through the Anterior Fontanelle due to Birth Trauma”, Tr. J. Of Medical Sciences, 23, 85-87 (1995).Yalman, O., Yorulmaz, İ., Tuğran, C., Çağlı, S., Mirzai, H., Şener, R.N.,
 • “Traumatic Optic Neuropathy Caused by Blunt Forehead Trauma: Case Report”, Turkish Neurosurgery, 12, 50-54 (2002). Mirzai, H., Erkin, E.F., Tosun, C.,
 • “Meningomiyelosel Olgusunda Konjenital Foramen Monroe Atrezisine Bağlı Hidrosefali ve Endoskopik Septum Pellusidum Perforasyonu ile Tedavisi: Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 13, 176-179 (2003). Umur, A.Ş., Tosun, C., Barutçuoğlu, M., Temiz, C., Mirzai, H., Selçuki, M.,
 • “B Cell Immunoblastic Lymphoma of Central Nervous System: Case Report”, Turkish Neurosurgery, 13, 122-125 (2003).Umur, A.Ş., Temiz, C., Selçuki, M., Mirzai, H., Okudur, İ., Özkal, B., İşisağ, A.,
 • “Servikal Disk Hernisinde Spontan Rezorbsiyon (Bir Olgu Sunumu)”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23, 480-482 (2003). Mirzai, H., Umur, A.Ş., Barutçuoğlu, M., Tosun, C., Akbaşak, A.,
 • “Nöroşirürjide Antikoagülan Kullanımı”, Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 41, 77-82 (2003).Mirzai, H.,
 • “Çocukluk Çağı Meningiomu”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24, 182-184 (2004). Mirzai, H., Selçuki, M., Okudur, İ., İşisağ, A.,
 • “Nöroproteksiyon,” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18, 105-113 (2004). Mirzai, H.,
 • “Bir Olguda Travma Sonrasında İntrakranyal Meningiom Oluşumu: Olgu sunumu”, Ulusal Travma Dergisi, 10, 257-259 (2004). Mirzai, H., Akbaşak, A., İşisağ, A., Selçuki, M.,
 • “Meningomiyelosele Eşlik Eden Ayrık Omurilik Malformasyonu (Kompleks Spina Bifida): 2 Abortus Olgusu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 14, 206-9 (2004). Mirzai, H., Selçuki, M., Türkdoğan, P., Temiz, C., Sancı, M.,
 • “Granülomatöz Reaksiyona Neden Olan Rathke Kesesi Kisti Rüptürü: Olgu Sunumu”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24, 421-424 (2004).
 • Mirzai, H., Demir, M.A., Gözüpek, G., Temiz, C., Selçuki, M.,
 • “İleri Yaşta Görülen Anaplastik Gangliogliom: Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 14, 127-132 (2004).Mirzai, H., Selçuki, M., Yalman, D., Kamer, S.A., Özkal, B., İşisağ, A.,
 • “Hafif Kafa Travmalarında Bilgisayarlı Tomografi Endikasyonunu Belirlemede Miller Kriterlerinin Yeri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18, 158-163 (2004).Mirzai, H., Dinç, G., Tekin, İ.,
 • “Solitary Cranial Plasmosytoma”, Journal of Ankara Medical School, 26, 47-51 (2004). Temiz, C., Umur, A.Ş., Okudur, A., Okudur, İ., Mirzai, H., Çabuk, M., Bağdatoğlu, C., Selçuki, M.,
 • “Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Birimine Başvuran Kafa Travmalı Olguların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri”, Ulusal Travma Dergisi, 11, 146-152 (2005). Mirzai, H., Yağlı,N., Tekin, İ., 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • “ İntraoperatif Uyarılmış Potansiyel Monitörlemesi – İlk Klinik Olgular ve Sorunlar”, Türk Nöroşirürji Derneği VI. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, Ürgüp, 1992. Zileli, M., Mirzai, H., Tunçbay, E.,
 • “Çocuklarda Çökme Kırıkları”, Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7, P6, Marmaris, 1994. Erşahin, Y., Mutluer, S., Mirzai, H.,
 • “Kranium İçi Metastatik Tümör Olgularının Cerrahi Tedavisi”, Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7, MT-P13, Marmaris, 1994.Öner, K., Övül, İ., Mirzai, H., Sedat, M., Demirtaş, E.,
 • “Meningomiyelosel Cerrahi Tedavisinin Erken ve Geç Sonuçları” Türk Nöroşirürji Derneği X.Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9, Sözlü Bildiri, Çeşme, 1996.Mirzai, H., Mutluer, S., Erşahin, Y.,
 • “Servikal Spondiloziste Cerlock Titanyum Protezlerle Anterior Füzyon Uygulaması”, Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, Sözlü bildiri 65, İstanbul, 1999.Mirzai, H., Umur, A.Ş., Barutçuoğlu, M., Tosun, C., Akbaşak, A.,
 • “Servikal Disk Hernisinde Spontan Rezorbsiyon”, Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, Sözlü Bildiri 34, İstanbul, 1999.Mirzai, H., Umur, A.Ş., Barutçuoğlu, M., Tosun, C., Akbaşak, A.,
 • “Travma Sonrası Gelişen İntrakranial Meningiom”, Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, PK 23, sf 289, Antalya, 2000.Mirzai, H., Akbaşak, A.,İşisağ, A., Selçuki, M.,
 • “Çocukluk Çağı Meningiomu”, Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, PP 05, sf 265, Antalya, 2000.Mirzai, H., Selçuki, M., Okudur, İ., İşisağ, A.,
 • “Multipl İntrakranial Tüberküloma ve Bu Lezyonların Antitüberküloz İlaçlara Paradoksal Cevabı”, Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, PG 09, sf 252, Antalya, 2000. Selçuki, M., Mirzai, H., Barutçuoğlu, M., Yılmaz, H., Selçuki, D.,
 • “Tavşanlarda Tekrarlanan Epidural Ketamin Uygulaması Prezervatif Maddeye Bağlı Nörotoksisiteye Neden Oluyor”, XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, RA-P41, sf 481, Kuşadası, 2000Yentür, E.A., Mirzai, İ.T., Mirzai, H., Ateş, U., Baka, M., Yurtseven, M.,
 • “Servikal İntervertebral Disk Herniasyonu Cerrahisinde Üst Ekstremite Median SUP İncelemesinin Pre-Postoperatif Değerlendirilmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, PB 11, sf 216, Antalya, 2001.Umur, A.Ş., Tosun, C., Okudur, İ., Barutçuoğlu, M., Mirzai, H., Selçuki, M., Akbaşak, A.,
 • “Meningomiyelosel Olgusunda Konjenital Bilateral Foramen Monroe Atrezisine Bağlı Hidrosefali ve Endoskopik Septum Pellicidum Perforasyonu İle Tedavisi: Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, PB 138, sf 280, Antalya, 2001. Umur, A.Ş., Tosun, C., Barutçuoğlu, M., Okudur, İ., Mirzai, H., Selçuki, M.,
 • “Tavuk Embriyosu Serebral Vasküler Gelişiminde Nitrik Oksitin Rolü”, XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Söz Bil 16, sf 108, Kayseri, 2003.Temiz, C., Okudur, İ., Umur, A.Ş., Mirzai, H.,
 • “Servikal Disk Herniasyonunda Anterior Stabilizasyon, Füzyon Yöntemlerinin Hasta Memnuniyeti ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, S20/S05, sf 154, Antalya, 2003. Temiz, C., Mirzai, H., Umur, Ş., Özkal, B., Akbaşak, A., Selçuki, M.,
 • “Motorlu Testere Kesisine Bağlı Sol Hemisferik Lezyon: Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, P02/P05, sf 230, Antalya, 2003. Temiz, C., Mirzai, H., Umur, Ş., Sayın, M., Selçuki, M.,
 • “İleri Yaşta Anaplastik Ganglioglioma: Bir Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, P04/P15, sf 252, Antalya, 2003.Mirzai, H., Selçuki, M., Temiz, C., Umur, Ş., İşisağ, A., Özkal, B.,
 • “Meningomiyelosele Eşlik Eden Ayrık Omurilik Malformasyonu (Kompleks Spina Bifida)”, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, P03/P10, sf 241, Antalya, 2003. Mirzai, H., Temiz, C., Türkdoğan, P., Selçuki, M., Umur, Ş., Şancı, M., Vatansever, S.,
 • “Spina Bifida Occulta in Siblings”, 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, ÖS-6, sf 56, Adana, 2003. Selçuki, M., Mirzai, H., Temiz, C., Umur, Ş., Okudu, İ., Selçuki,D., Vatansever,S., Altıntaş, N.,
 • “Anaplastik Gangliogliom”, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, P301, Konya, 2003.Aknalbant, O., İşisağ, A., Adıgüzel, L., Mirzai, H.,
 • “İntrakranial, İntraventriküler Yerleşimli İmmatür Teratom: Olgu Sunumu”, PS034, Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2005.Selçuki, M., Umur, A.Ş., Temiz, C., Mirzai, H., Yaldız, C., İşisağ, A.,
 • “Rathke Yarığı Kisti: Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, PS038, Antalya, 2005. Selçuki, M., Umur, A.Ş., Temiz, C., Mirzai, H., Sayın, M, Demir, A,
 • Mirzai H (Çev). Dirençli Ağrı Yönetiminde Nöroşirürjinin Rolü. Waldman(ed),Lüleci N (çev ed), Girişimsel Ağrı Tedavisi, 2.baskı
 • Mirzai H (Çev). Hipofizin Nöroadenolizisi: Endikasyonlar ve Teknik. Waldman(ed),Lüleci N (çev ed), Girişimsel Ağrı Tedavisi, 2.baskı
 • Mirzai H (Çev). Perkütan Lazer Diskektomi. Waldman(ed),Lüleci N (çev ed), Girişimsel Ağrı Tedavisi, 2.baskı
 • Faset Kökenli Ağrı Tedavisinde Pulse RF Etkinliği, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi, TIP 2004/057, Proje Yürütücüsü, 2007
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5.sınıf koordinatörlüğü
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.