Sağlıklı Yarınlarınızın Güvencesi

Üroloji

Üroloji

ÜROLOJİ ALT BRANŞLARI

 • Taş Kırma (Eswl)
 • Ürodinomi
 • Üroflowmetri
 • Endoüroloji Ve Taş Hastalıkları
 • Üroonkoloji
 • Androloji
 • Kadın Ürolojisi
 • Çocuk Ürolojisi

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Hem erişkin hem de çocuk hastalarla da ilgilenen bu birim, böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de yapılabilmektedir.

Hastanemizde açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatlar da gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde Tedavi Edilebilen Hastalıklardan Bazıları:

 • İdrar yolları tıkanıklığı
 • Böbrek ve idrar yolları Hastalıkları
 • Böbrek, mesane, prostat ve yumurta kanserleri
 • Prostat Hastalıkları
 • İktidarsızlık
 • Erkek Kısırlığı
 • Kadın Ürolojisi (İdrar Kaçırma ve İdrar Yapma Bozuklukları)

BÖBREK TAŞLARINDA TEDAVİ

Börek taşlarının tedavisinde, taşın boyutları, taşların sayısı ve yerleştiği yerler en önemli faktörlerdir. Böbrek taşları çoğunlukla 2-4 mm çapında oluşur ve genellikle bu taşlar idrar kanallarından geçecek büyüklüktedir ve rahatlıkla kendiliğinden düşebilir. Bu büyüklükteki taşlar için genellikle tedaviye ihtiyaç yoktur.

BÖBREK TAŞLARINDA İLAÇ TEDAVİSİ

Küçük böbrek taşları böbrekten ve idrar kanalından düşerken şiddetli ağrıya yol açabilmektedir. Bu durumda geçici olarak ağrı kesici ve antispazmotik ilaçlar ile ve bol sıvı alımıyla bu taşlar düşürülebilir. Ayrıca bulantı-kusma gelişebilir bunun içinde antiemetik (bulantı giderici) ilaçlar kullanılabilir. Son dönem de alfa-1 reseptör blokerleri denilen ve daha çok prostat büyümesinin semptomatik tedasinde kullanılan ilaçlar üreter taşlarının düşürülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

ESWL (ELEKTRO ŞOK DALGALARI İLE TAŞ KIRMA)

ESWL, Üriner Sistem Taş hastalığı tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Vücut dışında üretilen ultrasonik ses dalgalarının(şok) yumuşak dokulardan geçip taşa iletilmesi ve taş üzerinde oluşturulan titreşimler sayesinde taşın parçalara ayrılmasını sağlayan bir yöntemdir. ESWL ile taş kırma işlemi 4mm ile 2 cm çapları arasındaki taşlara uygulanmaktadır. Böbreğin alt pol taşlarına ESWL uygulanması önerilmemektedir. ESWL noninvaziv bir tedavi yöntemidir yani vücut içerisine bir girişim yapmayı gerektirmez. ESWL seanslar halinde yapılmaktadır. ESWL’nin böbrek ya da üreterdeki taşı bir seansta tamamen temizlemesi düşük bir olasılıktır. Genellikle birkaç seans taş kırma uygulanmaktadır.

ESWL tedavisinden sonra genellikle hastalar 20-30 dakikalık dinlenme sonrası evlerine gönderilir.  Evde normal aktivitelerine devam etmeleri önerilir. Bol sıvı almaları istenir. 2-3 gün boyunca hastanın idrarından kan gelmesi, idrar yaparken yanma sızı gibi belirtiler görülebilir. Genellikle ilk 1-2 günde kan pıhtıları ve bunların yanında taşın ufak parçalar halinde geldiği görülür. Genellikle 1 hafta sonra hasta kontrole çağırılır, kontrol sırasında kalan taş parçası varsa veya taş kırılmamış ise 2. bir seans taş kırma uygulanır. Seans aralıkları 5-ila 7 gün olmalıdır.

Aşağıda sayılan hasta gruplarına ESWL yapılması uygun değildir.

 • Hamileler,
 • Aşırı şişmanlar,
 • İdrar kanallarında tıkanıklık olanlar,
 • Abdominal aorta da anevrizması olanlar,
 • İdrar yolunda enfeksiyon olanlar,
 • Kanama, pıhtılaşma bozukluğu olanlar.
Yine yüksek dozda kan sulandırıcı ilaçları kullanan hastalarda ESWL yapılırken dikkat edilmelidir. ESWL tamamen ağrısız bir prosedür değildir. İşlem sırasında anestezi ya da ağrı kesici uygulaması gerekebilir. ESWL tedavisinde kırılan taş parçaları kendiliğinden idrar kanalları vasıtası ile dışarı atılırlar.

Bazı durumlarda taş kırılınca taş parçalarının idrar kanalını tıkamaması için üretere D-J kateter takılması gerekebilir. Bazı taşlar ESWL ile kırılmayabilir. Özellikle sistin ve kalsiyum oksalatmonohidrat taşları ESWL ile kırılması güç taşlardır. ESWL’ ye direnç gösteren taşlar da başka tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

2 cm üzerindeki taşlarda ESWL için uygun değildir. Çünkü bu taşlar büyük parçalara ayrılır ve çok sayıdaki parçalar idrar kanallarında tıkanıklığa sebep olabilir ve bu durumda diğer tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Yine böbreğin alt kısmında yer alan taşlarda kendi kendine düşme şansı daha az olan taşlardır. Bu taşlara ESWL yapılması önerilmemektedir.

ESWL tedavisinde komplikasyon görülme ihtimali oldukça düşüktür.  ESWL tedavisi sonrası birkaç gün boyunca idrarda kan görülmesi normal kabul edilir. ESWL uygulanan bölgede hafif kanamalar, ciltte morarmalar, ağrı-sızı olması görülebilmektedir. Kan sulandırıcı ilaç kullanımı bu tip yan etkileri arttırabilir. Parçalanan taş parçaları idrar kanalında düşerken ağrı, bulantı, kusma gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Bazen kırılan taş parçaları üst üste yığılarak taş yolu adını verdiğimiz bir tıkanıklık meydana getirir. Bu üst üste kum saati gibi yığılmış taşların idrar kanalının tamamen tıkanması durumudur. Taş yolunun en altındaki parça genellikle diğerlerinden büyüktür ve tıkanıklığın ana kaynağıdır. Bu parça kırılabilirse tüm yol açılabilmektedir.

ÜRETERORENOSKOPİ

Bu işlem, bir kapalı ameliyat yöntemidir. Bu işlem sırasında genel anestezi uygulanması gereklidir. Üreteroskopi denilen fiberoptik bir alet kullanılır. Üreteroskopi ile önce mesaneye daha sonra da üretere geçilerek taş olan bölgeye ulaşılır ve taş görülür. Üreter ya da böbrekte yer alan taşlara bu tedavi uygulanır.  Üreteroskopi ile taş görülünce pnömatik yada holmiyum lazer litotriptörler denilen taş kırma aletleri ile taş kırılır. Üreteroskopi işlemi ile taş tamamen temizlendikten sonra taşın oturduğu yerdeki ödem derecesine göre karar verilerek üretere D-J stent konulup konulmamasına karar verilir. Bu stentler böbrek ile mesane arasında idrar kanalının tıkanmasına engel olurlar. Taşlar ya da ödem kanalı tıkasa bile stendın içerisindeki boşluk sayesinde tıkanıklık olmaz. Bu sayede operasyon sonrası oluşabilecek ağrı engellenmiş olur.

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PCNL) KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI

PCNL (kapalı böbrek taşı ameliyatı), 2 cm üzerindeki taşlarda ESWL’ nin ya da üreteroskopinin uygulanamayacağı düşünülüyor ise kullanılması gereken tedavi seçeneğidir.

PCNL sırasında genel anestezi uygulanır. Bu yöntemin en büyük avantajı açık cerrahinin yerini almış olmasıdır. 1 cm’lik bir kesiden böbreğe ulaşılarak böbrek içerisindeki taşlar tamamen temizlenebilmektedir. İşlem sırasında önce detaylı bir radyolojik inceleme(özellikle tomogrrafi)ile böbreğe giriş noktası tespit edilir. Hasta genel anestezi ile uyutulduktan sonra böbrek içerisine önce ince bir iğne ile giriş yapılır. İstenilen bölgeye ulaşıldıktan sonra bu iğnenin içerisinden bir rehber tel geçirilir. Rehber telin üzerinden önce daha kalın iğneler daha sonra 1 cm’e kadar ulaşan kalınlıkta enstrümanlar yerleştirilerek oluşturulan bu pasajın içerisinden böbreğe optik enstrümanlar iletilir. Nefroskop adı verilen bu optik aletler sayesinde böbrekteki taş çok rahatlıkla görüntülenir. Taşın kırılmasında genellikle pnömatik yada ultrasonik litotriptörler kullanılır. Taş kırılıp parçalandıktan sonra taş tutucular ile taşlar dışarı alınır. İşlem sırasında kırılıan tüm taş parçalarının temizlenmesi gerekir. Ancak bu durum her zaman mümkün olmayabilir. Taşlar temizledikten sonra nefroskop içinden bir nefrostomi tüpü konularak PCNL ameliyatına son verilir. 2 gün sonra böbrek kontrol edilerek  konulan tüp çekilir. Ve hasta ertesi gün taburcu edilir. Flexible Üreterorenoskop adını verdiğimiz eğilip bükülme özelliği olan esnek aletlerin böbrekte kullanılmaya başlanması ile taşın tam temizliği başarısı gittikçe artmıştır.

AÇIK CERRAHİ

Böbrek taşlarında açık cerrahi hemen hemen tamamen terk edilmiştir. Çok nadir olarak özel durumlarda uygulanan bir yöntemdir.

Son Not Taş tedavisinden sonra hastaların unutmaması gerekir ki, bir kez taş oluşturan hastaların yaklaşık %30-40’ında tekrar taş oluşma riski vardır. İşlem sonrası taştan elde edilen parçalardan analiz yaptırarak taşın cinsi saptanmalıdır. Bu analiz sonucuna göre hastaya taş oluşumunu engellemek için ilave tedavi ve öneriler yapılabilmektedir.

BÖLÜMLERİMİZ

ANLAŞMALI
KURUMLAR

BÖLÜMLERİMİZ

BÖLÜMLERİMİZ

Hastanelerimizdeki bölümlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bölümler