Sağlıklı Yarınlarınızın Güvencesi

Radyoloji

Radyoloji

Kolan Hospital Group Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde uzman doktor ve teknikerlerin kontrolünde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla; tüm direkt radyolojik ve kontrastlı radyolojik tetkikler, mamografi, ultrasonografi, ve girişimsel radyoloji işlemleri yapılmaktadır.

Dünya tıbbındaki en son gelişmeleri yakından takip eden Kolan Hospital Group radyoloji merkezini ileri teknoloji sistemi ile yenileyerek hizmete sundu.

 • Magnetik Rezonans Görüntüleme (1.5 Tesla)
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Direkt Radyografi Sistemleri + CR Teknolojisi
 • Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi
 • Dijital Mamografi
 • Kemik Dansiometre
 • Panoramik Röntgen
 • Dijital Floroskopi
 • Girişimsel Radyoloji

Haftanın 7 günü, 24 saat hastalarımıza hizmet veren departmanda raporlar hemen hazırlanarak tanı ve tedavi süreci hızlandırılmaktadır.

Tüm direkt grafiler, CR sistemler ile dijital olarak elde edilmektedir. Her türlü rutin direkt grafiler ve özel direkt grafiler ayrıca hastanedeki yatan hastalarımıza gerekli görülen durumlarda portable radyografi hizmeti verilmektedir.

*PACS (Tıbbi Görüntü Arşivleme ve İletişim) Sistemi

PACS sistemi radyolojide görüntü ve bilgi yönetim sistemedir. Bu sistem ile hekimler hastanın filmi çekilir çekilmez görüntülerine, hastane içinden, kendi ofislerinden ya da herhangi bir yerden ulaşabilmektedirler.

Bu sistem etkin bilgi ve görüntü aktarımı sağlamanı yanı sıra hasta filmlerinin dijital ortamda arşivlenmesini ve yıllar sonra bile istendiğinde ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu yeni sistem hastaların kalın dosya ve film klasörleri ile hekimlere başvuru gerekliliğini ortadan kaldırmakta, tüm bilgi ve görüntü dolaşımı dijital ortamda bilgisayar ağı ile gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde günde 24 saat röntgen film çekimi gerçekleşmektedir.

DİREKT RADYOLOJİK İNCELEMELER

Birimimizde tüm direkt radyoloji incelemeleri CR sistemler ile dijital olarak elde edilmektedir. Bu incelemeler uzman radyologların denetiminde ön lisans programlarında eğitim görmüş, deneyimli radyoteknologlar tarafından yapılmaktadır. İncelemeler acil tıbbi durumlarda anında raporlanmakta ya da klinisyen hekim derhal bilgilendirilmektedir. Rutin incelemelerin tümü uzman radyologlar tarafından raporlanmaktadır. Hastanemizde direkt radyolojik incelemeler tümü uzman departmanında, özelliklerine göre birimimizde bulunan dijital RF veya konvansiyonel röntgen sistemleri ile yapılmaktadır.

Ayrıca bu grupta yer alan incelemeler yatan hastalarımıza gerekli görülen olgularda, yatağında uygulanmaktadır. Hastanemizde günde 24 saat röntgen film çekili gerçekleşmektedir.

MAMOGRAFİ İNCELEMELERİ

Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Dijital Mamografi artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. Klasik mamografiden farklı olarak, elektronik algılayıcılar kullanarak dijital ortamda görüntüler elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlerde incelenir. Büyütme, ölçüm ve kullanılan X-ışının dozuna bağlı olmadan kontrast ayarı gibi postprocessing işlemleri yapılabilir. Dijital Mamografinin üstünlükleri;

 • İnceleme süresi kısadır. Çekimden sonraki 1 dakika içinde görüntüler ekrandan izlenebilir. Görüntülerin yeterliliği konusunda bilgi sahibi olunur.
 • Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşüktür.
 • Görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir.

ULTRASONOGRAFİ ve DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İNCELEMELERİ

Gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesinin mükemmeliyeti tanısal kolaylık sağlamaktadır. Yenilenen ultrasonografi cihazlarımızla, özel olarak hazırlanmış odalarda hizmet vermekteyiz. Bölümümüzde tüm ultrasonografi incelemeler ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel yöntemler uygulanmaktadır.

KEMİK DANSİTOMETRE

Kemiklerin yapısında yer alan maddelerin yoğunluğunu ölçen bir yöntemdir. Bu yöntemle kemik madde kaydı (osteoporoz) saptanır. Bütün hastalıklarda olduğu gibi osteoporozda da (kemik erimesi) erken teşhis mümkündür.

Bu grupta yer alan incelemelerin tümü uzman radyoteknologlar tarafından yapılmaktadır. Hasta sırf üstü yatarken tarama aleti hastaya hiç dokunmadan kemikleri tarar. 10 dakika süren bu ölçüm oldukça hassastır. Hiçbir ön hazırlık gerektirmemektedir. Günün her saatinde çekilebilir. Günlü bilgisayar kullanırken alının radyasyon kadar X ışını kullanır. Hiçbir yan etkisi yoktur.

MR

MRG sistemimiz en son teknolojik gelişmeleri içeren 1.5 Tesla SIEMENS Essenza MRG cihazı ile yenilenmiştir. Her bölge için yeterli ve özel coil’ler programlarla donanmış ve bu cihazla:

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
 • Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili bütün damarlar,
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin değerlendirilmesi gibi standart incelemelerin yanı sıra:
 • Tüm vücut anjiografi
 • MR spektroskopi,
 • Kranial ve Abdominal Difüzyon görüntüleme,
 • Refüzyon MRG,
 • MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi,
 • BOS akım çalışması,
 • Kinematik incelemeler,
 • Tüm vücut metastaz tarama
 • Dinamik doku (karaciğer, meme, tümör) MRG incelemeleri,
 • Bölgesel MR anjiografik incelemeleri yapılabilmektedir.

BÖLÜMLERİMİZ

ANLAŞMALI
KURUMLAR

BÖLÜMLERİMİZ

BÖLÜMLERİMİZ

Hastanelerimizdeki bölümlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bölümler