Sağlıklı Yarınlarınızın Güvencesi

Laboratuvar

Laboratuvar

LABORATUVAR ALT BRANŞLARI

  • Endokrinoloji
  • Hematoloji
  • Mikrobiyoloji
  • Moleküler biyoloji
  • Klinik kimya
  • Seroloji
  • Patoloji

Kolan Hospital Grup laboratuvar hizmetlerini özel İSO 9001–2008 kuralları ile yürütmekte ve bütün test sonuçlarını en üst düzeyde, doğrulukta ve güvenirlilikle sunmaktadır.

Tam gün uzman Doktor yönetiminde sunulan hizmetin niteliğini sürekli olarak geliştirerek, ülkemizde hastane laboratuarları arasında lider olmak, hastalar ve hekimlerin üst düzeyde memnuniyetini sağlamak, üretilen hizmetten daha geniş toplum kesimlerinin yararlanmasını sağlamak için eğitimli, bilinçli, katılımcı, kalite sistemini bilen ve uygulayan teknisyenlerimizle, güler yüzlü ve sıcak bir ortamda, zamanında, geniş bir test yelpazesiyle, teknolojik cihazları ile iç ve dış kontrol sistemleriyle,kalite yönetim sistemi koşullarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek yolumuza devam etmekteyiz.

Laboratuvar Ünitelerimizde, biyokimya; kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılır. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler,kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yağları ve şeker ölçümleri, gizli şekerin araştırıldığı yükleme testleri,mikrobiyoloji, immünoloji, seroloji , cinsel temasla bulaşan hastalıklar, romatizmal hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı sarılık, her türlü kültür ve antibiogram testleri, mantar tetkik ve kültürleri , paraziter hastalıklar,portör taramaları,tüm hormonlar, genetik testler,ikili,üçlü,dörtlü test ve pataloji tetkikler bu bölümde çalışılan testlerdir.

Hastalarımızın tanı, tedavi ve takipleri için gerekli olan testleri, en güvenilir referans yöntem ve cihazlarla doğru ve hızlı çalışıp sizlere sunabilmektedir.

BÖLÜMLERİMİZ

ANLAŞMALI
KURUMLAR

Bebeğinizin resmini doğmadan görmek ister mısınız? (4 Boyutlu Renkli Doppler)

Bebeğinizin resmini doğmadan görmek ister mısınız? (4 Boyutlu Renkli Doppler)

İkinci Düzey Ultrasonografi (4 Boyutlu Renkli Doppler) bebeğin tüm organlarının sistematik bir şekilde detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar. Bununla birlikte hidrosefali, spina bifida, kistik higroma, omfalosel, gastroşizis, böbrek anomalileri gibi majör anomalilerin yanında, diyafram fıtığı, oniki parmak barsağında darlık gibi iç organları etkileyen anomaliler de saptanabilir.

Ayrıca yarık damak, yarık dudak, bazı doğumsal kalp anomalileri ve Down sendromu varlığı tespit edilebilir. Son yıllarda az sayıdaki merkezde bulunan 4 boyutlu ultrasonografi fetal anomalilerin bir kısmının tespitinde 2. düzey ultrasonografiye ek katkılar sağlamaktadır. Büyükçekmece Kolan Hospital'da da uzman Kadın Doğum doktorlarımız mevcut cihazımızla bu tetkikleri gerçekleştirmektedir.