Sağlıklı Yarınlarınızın Güvencesi

Laboratuvar

Laboratuvar

LABORATUVAR ALT BRANŞLARI

  • Endokrinoloji
  • Hematoloji
  • Mikrobiyoloji
  • Moleküler biyoloji
  • Klinik kimya
  • Seroloji
  • Patoloji

Kolan Hospital Grup laboratuvar hizmetlerini özel İSO 9001–2008 kuralları ile yürütmekte ve bütün test sonuçlarını en üst düzeyde, doğrulukta ve güvenirlilikle sunmaktadır.

Tam gün uzman Doktor yönetiminde sunulan hizmetin niteliğini sürekli olarak geliştirerek, ülkemizde hastane laboratuarları arasında lider olmak, hastalar ve hekimlerin üst düzeyde memnuniyetini sağlamak, üretilen hizmetten daha geniş toplum kesimlerinin yararlanmasını sağlamak için eğitimli, bilinçli, katılımcı, kalite sistemini bilen ve uygulayan teknisyenlerimizle, güler yüzlü ve sıcak bir ortamda, zamanında, geniş bir test yelpazesiyle, teknolojik cihazları ile iç ve dış kontrol sistemleriyle,kalite yönetim sistemi koşullarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek yolumuza devam etmekteyiz.

Laboratuvar Ünitelerimizde, biyokimya; kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılır. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler,kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yağları ve şeker ölçümleri, gizli şekerin araştırıldığı yükleme testleri,mikrobiyoloji, immünoloji, seroloji , cinsel temasla bulaşan hastalıklar, romatizmal hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı sarılık, her türlü kültür ve antibiogram testleri, mantar tetkik ve kültürleri , paraziter hastalıklar,portör taramaları,tüm hormonlar, genetik testler,ikili,üçlü,dörtlü test ve pataloji tetkikler bu bölümde çalışılan testlerdir.

Hastalarımızın tanı, tedavi ve takipleri için gerekli olan testleri, en güvenilir referans yöntem ve cihazlarla doğru ve hızlı çalışıp sizlere sunabilmektedir.

BÖLÜMLERİMİZ

ANLAŞMALI
KURUMLAR

BÖLÜMLERİMİZ

BÖLÜMLERİMİZ

Hastanelerimizdeki bölümlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bölümler